Bytová družstva a společenství vlastníků jednotek

Nabízíme právní podporu vlastníkům bytů, nájemcům a členům orgánů bytových družstev či společenství vlastníků jednotek. Veškerý právní servis začíná u první konzultace, přes vypracování stanov, zastoupení při ustavující schůzi u notáře až po zápis do rejstříku.

SVJ, bytová družstva a změna stanov

V roce 2014 nabyl účinnosti nový občasný zákoník, se kterým přichází mnoho změn a povinností. Jednou z nich je i změna stanov, ve které se musí promítnout všechna nová ustanovení daná zákonem. Společenství vlastníků jednotek mají na tuto změnu čas do roku 2016, ovšem bytová družstva už tyto stanovy musí mít upravené od 30. června 2014. V případě nedodržení termínů a revizí hrozí až likvidace.

Prohlášení vlastníka

Vlastníte sami či bytové družstvo bytový dům a chcete mít byt v osobní vlastnictví či chcete, aby tyto prostory mohly být převedeny do vlastnictví jiných osob, rozprodat je? Pro tento účel slouží prohlášení vlastníka nemovitosti. Abyste předešli nedorozumění v budoucnu, nechte si toto prohlášení sepsat odborně. Zajistíme prohlášení vlastníka i zápis do katastru nemovitostí.

 

Chcete zrušit spoluvlastnictví k domu a rozdělit jej na bytové jednotky? Chcete připravit smlouvy o převodech bytů? A další důležitá opatření v této oblasti? Kontaktujte nás, máme mnohaleté zkušenosti a rádi za vás připravíme veškeré dokumenty.