Chyby úředníků či odškodnění od státu

1.6.2021

Chybovat je lidské. Ovšem každý by měl být za své chyby odpovědný – ať už jde o občana, úředníka nebo stát. Právě chyby způsobené při výkonu veřejné moci, ať už nesprávnou činností či nečinností úřadu, mohou občana poškodit. Je to i váš případ?

Odškodnění od státu

Každoročně vznikají stovky žalob, ve kterých se občané dožadují odškodnění od státu, ať už je to z důvodu chyby úředníka či průtahů v řízení. Situací je mnoho, ale úspěšnost žaloby bývá minimální. Pokud chcete, aby byl váš případ prozkoumán a tím se zvýšila šance na odškodné, neměli byste opomenout odbornou právní přípravu, se kterou vám pomůžeme.

Odpovědnost státu za způsobenou škodu

Problematice chybování se věnuje Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Ten řeší problematiku škody způsobené třetím osobám (nejčastěji se jedná o podnikatele). Odpovědnost státu za způsobenou škodu se nejčastěji řeší v této souvislosti:

  • Zrušení úředního či soudního rozhodnutí pro nezákonnost
  • Bezdůvodné průtahy v řízeních
  • Nesprávný úřední postup či nezákonné rozhodnutí

Chyba úředníka

Hází vám úředníci klacky pod nohy? Chtějí po vás nesmyslné či dokonce nezákonné požadavky? V některých případech může jít o jejich neznalost, ale setkáváme se i se situacemi, kdy si dotyční touto cestou řeší vlastní komplexy. Vždy svým klientům doporučujeme tyto nesrovnalosti řešit lidskou cestou – tedy rozumnou domluvou, srovnáním záležitostí do pořádku a případně i omluvou úřadu. Pokud vám však z chyby úředníka vznikla škoda a o slovní urovnaní problémů není zájem, máte právo na odškodnění.

Máte možnost volby

Žalobu na výkon veřejné moci můžete samozřejmě podat sami. Pokud nás ale kontaktujete, zdarma posoudíme váš případ z právního pohledu, a pokud ho vyhodnotíme jako objektivní, veškerou administrativu a právní stránku vyřešíme za vás. Vy se tak vyhnete zbytečnému stresu a získáte více času pro sebe či svoji rodinu.

Díky mnohaletým zkušenostem víme, jak bude celý proces probíhat a na co si dát pozor. To nám dává šanci vidět vždy o krok na před a na vše se včas připravit.

Poslat dotaz