Insolvence i zastavení exekuce

Insolvence, neboli platební neschopnost, nastává v případě, kdy dlužník i přes veškerou snahu nemůže dostát svým závazkům splácet dluh věřiteli. Jedná se například o situace dlouhodobé druhotné platební neschopnosti nebo předlužení, kdy to často končí vyhlášením konkurzu na danou firmu. S insolvencí úzce souvisí i zastavení exekuce, exekuční řízení či oddlužení formou splátkového kalendáře. Zajistíme kompletní právní služby pro tyto i jiné oblasti. 

Jak probíhá insolvence

Tento proces má ve většině případů stejný průběh a rádi vám poradíme ve všech krocích. Jak tedy probíhá insolvence formou splátkového kalendáře?

  1. Příprava podkladů s klientem (o příjmech, o závazcích, o majetku, …)
  2. Příprava insolvenčního návrhu (dokončení insolvenčního návrhu s ověřeným podpisem)
  3. Rozhodnutí soudu o úpadku dlužníka
  4. Přezkumné řízení (probíhá u krajského soudu)
  5. Povolení oddlužení soudem
  6. Plnění splátkového kalendáře insolvenčnímu správci
  7. Rozhodnutím o splnění oddlužení

Insolvenční návrh

Při sestavování insolvenčního návrhu je důležitá dobrá příprava a spolupráce s dlužníkem, který dodá veškeré podklady. Jen tak lze docílit nejlepšího výsledku.

Návrh na povolení oddlužení

Pokud dlužník není schopen splácet, může podat návrh na povolení oddlužení, známý také pod termínem osobní bankrot. Když jsou všechny podklady připraveny a soud vydá rozhodnutí o osobním bankrotu, dlužník je ve většině případů povinen splatit 30 % z celého dluhu, a to podle splátkového kalendáře v době pěti let. Po uplynutí této doby a splnění všech podmínek je zbytek dluhu odpuštěn.

V případě, že ani za těchto podmínek není dlužník schopen dluh splatit, může požádat třetí osobu o tzv. smlouvu o důchodu, kdy mu tato osoba bude po dobu pěti let přispívat na splacení dluhu.

Exekuční řízení

Poradíme vám v celém průběhu exekučního řízení, ať se jedná o návrh na provedení či zastavení exekuce. Spolupracujeme se celou řadou odborníků a doporučíme vám optimálního exekutora pro vymáhání vaší pohledávky.

Kontaktujte nás, provedeme vás světem exekucí i insolvencí tak, aby bylo řešení dluhů co nejjednodušší.