Občanský zákoník

Od 1. ledna 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník a s ním přišlo i mnoho změn  v oblasti občanskoprávních vztahů. Nabízíme konzultaci, poradenství a komplexní právní služby napříč celým občanským zákoníkem.

Potřebujete provést právní audit? Prověřit smluvní dokumenty, zda jsou v souladu s občanským zákoníkem? Máte problém s neuznanou reklamací? Řešíte odškodnění, dědictví nebo pracovní poměr? Máme mnohaleté zkušenosti v řešení drobných právních nesrovnalostí i velkých sporů a rádi vám budeme nápomocni i u vašeho problému.

Rodinné neshody – rozvod, dědické řízení a další

V soukromém životě se člověk nejčastěji setkává s právem při rozvodu, výchově dětí, výživném, dědickém řízení či následném vypořádání majetku. Zajistíme pro vás a vaše nejbližší plnou právní podporu při všech těchto obtížných situacích.

Pracovně právní problematika – pracovní smlouva, výpověď i dovolená

Potřebujete zkontrolovat pracovní smlouvu? Neste si jisti, zda zaměstnavatel postupoval při vaší výpovědi správně? Jak je to s odstupným, vymáháním mzdy či s placením přesčasů? A jak se řeší pracovní úrazy či odpovědnost za škodu? Na všechny tyto otázky vám odpovíme, zkontrolujeme veškeré dokumenty a postavíme se za vás při řešení pracovních sporů.

Trestní řízení

Máte být účastníkem trestního řízení nebo výslechu? Jaké povinnosti máte jako svědek trestného činu? Řešíte křivé obvinění, vydírání, odvolání či trestní oznámení? Jaké jsou trestní sazby za vyhrožování, napadení či neposkytnutí pomoci? Tyto a další situace s vámi odborně probereme a navrhneme cestu k nejúspěšnějšímu řešení. Dále poskytujeme právní zastoupení v soudních i mimosoudních sporech.

Kontaktujte nás, pomůžeme vám najít správnou cestu ve spletitých cestách občasného práva.