Obchodní právo - od založení společnosti po právní zastoupení

Nabízíme komplexní služby v oblasti obchodního práva. Zajistíme vše potřebné pro založení společnosti, přípravu i kontrolu obchodních smluv a v neposlední řadě pomáháme řešit i obchodní neshody, kde formou právního zastoupení řešíme spory na soudní půdě.

Valná hromada

Při všech důležitých usneseních společnosti se schází valná hromada, která rozhoduje o všech nezbytných záležitostech, jako je změna stanov společnosti, organizace či rozdělení zisku. Advokátní kancelář Králík & Pavlík realizuje valné hromady přímo v centru Hradce Králové, a to i za přítomnosti notáře. Ušetřete čas i náklady a uskutečněte valnou hromadu v příjemných prostorách advokátní kanceláře.

Právní zastoupení advokátem

Asi každý už zaslechl rčení, že neznalost zákona neomlouvá. To platí dvojnásob, pokud se ocitnete u soudu. Erudované právní zastoupení u soudu napomůže vyjasnit nesrovnalosti i obratem reagovat na dotazy protistrany.

Uznání dluhu

Uznání dluhu je jednou z forem mimosoudního ujednání. Poté, co věřitel požádá o uznání dluhu, je vyhodnocena konečná částka dlužníka, mohou se zastavit úroky z prodlení a je připraven splátkový kalendář.

 

Směnka a její funkce

Směnka je formou závazku, kdy majitel směnky žádá vyplacení částky ve stanoveném termínu. Přestože se může zdát, že směnky jsou zastaralou formou úpisu, jsou stále často používané. Ať už se jedná o zástavu například při půjčení vozu nebo pokrytí dluhu. Směnky jsou také častým důvodem sporů – mají přísně předepsané náležitosti a mohou být zachyceny na jakýkoliv podklad. Proto můžeme směnku vystavit i na ubrousek či tácek od piva. Existuje dokonce i soudní rozhodnutí o směnce vystavené na dřevěnou krabici na doutníky.

 Chcete mít všechny obchodní náležitosti v pořádku? Kontaktujte nás, zajistíme vám plný servis ve všech oblastech práva.