Ceny

Při stanovení ceny je preferován individuální přístup ke klientovi. Ceny jsou stanoveny dohodou dle věcné a časové náročnosti věci s přihlédnutím k sazbám dle advokátního tarifu. Klientovi je nabízena možnost výběru ceny služeb za jednotlivé úkony právní služby, pevnou částkou za vyřízení věci, podílovou odměnou či hodinovou sazbou. Při déletrvající spolupráci je možné dohodnout se na zastupování klienta za zvýhodněnou sazbu cen formou měsíčního paušálu.

Paušální zastoupení

V rámci uzavřené smlouvy poskytujeme klientovi za paušální poplatek právní služby v rozsahu daném smlouvou a dle požadavků klienta. Tento právní servis je vhodný pro firmy, podnikatele či obce. Výjimkou však nejsou ani nepodnikatelské subjekty, které právní podporu potřebují často.

Při dlouhodobé spolupráci navíc podrobně známe vaše potřeby, na které můžeme flexibilně reagovat a efektivně řešit souvislosti mezi jednotlivými kauzami. Paušální zastoupení v sobě zahrnuje například přípravu a kontrolu smluv, soudní podání, zastoupení ve správních či soudních řízeních nebo konzultace.

Pro klienta tato forma spolupráce přináší výhodnější sazbu za právní podporu, možnost právní konzultace s advokátní kanceláří, která podrobně zná potřeby jejich firmy a především silného partnera, který se stane oporou ve světě práva.

Zjistěte více o paušálních odměnách

Chcete znát konkrétní ceny?

Pokud máte dotaz či zájem o sdělení předběžného odhadu ceny za poskytované služby, kontaktujte nás na e-mail, s uvedením stručného popisu požadované služby.