Články

Advokátní kancelář Králík & Pavlík vám přináší vzory smluv a rady ze světa práva. Zajímá vás, jak sepsat nájemní smlouvu? Jak postupovat při rozvodu? Co je to rozhodčí doložka? To a ještě více se dozvíte v blogu, který přináší pravidelné články s právní tématikou. 

Odškodnění při dopravní nehodě 

21.4.2022

Denně se na našich silnicích stávají stovky malých či větších dopravních nehod. Naprostou většinu z nich je možné vyřešit domluvou a s pomocí pojišťovny vyplatit vzniklou škodu. V případech, kdy se neřeší pouze pomačkané plechy, ale také lidské zdraví či dokonce životy, se jedná o velmi citlivé téma, na které byste neměli být sami. Pomůžeme vám vyřešit odškodnění při dopravní nehodě, ať už jsou následky jakékoliv.

detail článku

Odškodnění pracovního úrazu

6.2.2022

Chvilka nepozornosti, nešikovná náhoda či nedostatečně zabezpečené pracoviště zaměstnavatelem – to jsou některé z příkladů, které vedou ke vzniku pracovního úrazu. Pokud už jste v roli zaměstnance, který vyžaduje odškodné, nebo jste zaměstnavatel, který takovou záležitost musí řešit, neváhejte vyhledat právní pomoc. Předejdete tak mnoha starostem a případným sporům, které v takové situaci mohou vzniknout.

detail článku

Nemoc z povolání

10.12.2021

V zaměstnání trávíme třetinu aktivního života. Práce nám dává nejen pocit seberealizace, ale také finance, které jsou nezbytné pro pokrytí každodenních nákladů. Při nevhodných pracovních podmínkách však může být také zdrojem nemoci z povolání. Týká se to i vás?

detail článku

Smluvní pokuta a na co si dát pozor

15.11.2021

Možnost, jak druhou stranu přimět k utvrzení závazku – to je smluvní pokuta, která v sobě nese nejen sankční, ale především preventivní funkci při porušení smlouvy. Je rozdíl mezi smluvní pokutou a úroky z prodlení? Na co si dát ve smlouvě pozor? A jaká je maximální výše smluvní pokuty? To vše jsme pro vás připravili v dnešním článku.

detail článku

Nemajetková újma

25.10.2021

Zásah do zdraví, důstojnosti či soukromí osoby patří mezi typické příklady nemajetkové újmy. Jedná se o jakoukoli újmu, která pro poškozeného neznamená přímou ztrátu na majetku. Úzce může být nemajetková újma provázána majetkovou škodou či škodou v důsledku spáchání trestného činu.

detail článku