Články

Advokátní kancelář Králík & Pavlík vám přináší vzory smluv a rady ze světa práva. Zajímá vás, jak sepsat nájemní smlouvu? Jak postupovat při rozvodu? Co je to rozhodčí doložka? To a ještě více se dozvíte v blogu, který přináší pravidelné články s právní tématikou. 

Nemajetková újma

25.10.2021

Zásah do zdraví, důstojnosti či soukromí osoby patří mezi typické příklady nemajetkové újmy. Jedná se o jakoukoli újmu, která pro poškozeného neznamená přímou ztrátu na majetku. Úzce může být nemajetková újma provázána majetkovou škodou či škodou v důsledku spáchání trestného činu.

detail článku

Dědictví ve vztahu druh a družka

23.9.2021

Dobrý den,
mám se současným partnerem 11letého syna a můj partner má z manželství, které stále není rozvedeno, dospělou dceru. Žijeme v domě, ve kterém má přítel i své podnikání a já mu v práci pomáhám. Přítel je ale o mnoho starší než já a napadají mě černé myšlenky, co by s námi bylo, kdyby přišlo na nejhorší.

detail článku

Zanedbání lékařské péče i pomoc lékařům

27.8.2021

Oblast lékařské péče je v souvislosti s vymáháním škody značně rozsáhlá a zasahuje do mnoha oblastí, jako je třeba dopravní nehoda, nemajetková újma či pracovní úraz. Jedná se o velmi citlivé téma, které se často rozroste do obrovských sporů. Než se do vymáhaní odškodného pustíte, zkonzultujte s námi zdarma vaši újmu.

detail článku

Majetková újma

14.8.2021

Kromě nemajetkové újmy na osobě či právech vám pomůžeme také s majetkovou újmou. Majetková újma je jakákoliv ztráta na majetku. Často přicházejí ztráty majetkové i nemajetkové ruku v ruce. Nový občanský zákoník má odlišné podmínky v případech porušení povinností vyplývající ze zákona, ze smlouvy, či z dobrých mravů.

detail článku

Převod družstevního podílu (bytu)

21.5.2021

Převod družstevního bytu je z právního pohledu označován jako převod družstevního podílu z prodávajícího na kupujícího. Právně však prodávající není vlastníkem bytu, tedy není zapsán jako vlastník v katastru nemovitostí, ale prodává družstevní podíl se kterým je spojeno právo nájmu konkrétního bytu. Vlastníkem bytu pak zůstává bytové družstvo a skrze vlastnictví družstevního podílu je odvozeno užívací právo k bytu.

detail článku