Rozvody a péče o děti

Advokátní kancelář Králík & Pavlík vám přináší zajímavé poznatky a rady také z oblasti rodiny a rodinného práva. Dočtete se zde o vzniku manželství, o podání žádosti o rozvod, dozvíte se o vypořádání majetku a dalších situacích, kterými se v České republice potýká nejedna rodina.

Rozvod bez zjišťování příčin rozvratu manželství neboli nesporný rozvod

15.2.2024

Dobrý den, pane doktore,

s manželkou máme od svatby 8 let a dvě děti. Víc než rok nám manželství nefunguje. Našel jsem si přítelkyni, u které už několik měsíců bydlím a s manželkou jsme se domluvili na rozvodu. Máme jinak dobré vztahy a v podstatě nevznikly ohledně majetku, dětí či okolo výživného nějaké „třecí plochy“ a jsme na všem domluveni. Je možné mít rozvod bez soudu? Popřípadě co pro to máme udělat?

Děkuji a zdravím, Kamil L.

Společná péče o dítě po rozvodu

28.10.2023

Máte-li děti a chcete se rozvést, bude nejprve nutné vyřešit formu péče o děti. Ve svém okolí se jistě setkáváte s výlučnou péčí jednoho rodičů, která patří mezi nejčastější. Dále se rozšiřuje střídavá péče, kdy dítě žije střídavě s každým rodičem podle soudem daných intervalů. Existuje však ještě třetí možnost – společná péče o dítě po rozvodu, při které se oba rodiče podílejí stejným dílem a ani jednomu nejsou stanovena práva a povinnosti. Vše záleží na dohodě mezi rodiči.

Rozchod přítele a přítelkyně v nesezdaném soužití

8.11.2020

Vztahy jsou křehké, krásné a bohužel často také komplikované. V dnešním příspěvku se zaměříme na rozchod přítele a přítelkyně (dříve používané druha a družky) v nesezdaném soužití. Jak ubývá svateb, trend vztahů „na psí knížku“ se stále více rozvíjí. Jaké problémy může takový vztah přinést? A jak je řešit?

Pravidlo tří let aneb promlčecí lhůta u rozvodu

10.9.2020

Rozvod se skládá ze tří částí – péče o dítě či děti po rozvodu, rozvod manželů a majetkové vyrovnání. A právě majetkovému vyrovnání se budeme věnovat v dnešním článku. Společné jmění manželů lze vyřešit buď dohodou o majetkovém vyrovnání v rámci rozvodového řízení, nebo až po rozvodu – v tomto případě platí promlčecí lhůta v délce tří let.

Podnikám, rozvádím se a řeším dělení majetku

24.6.2020

Jste také v této situaci? Přinášíme vám jednoduchý přehled, jak se společné jmění manželů (SJM) rozděluje v případě rozvodu, kdy je jeden z manželů podnikatel a má vlastní společnost ( dále jen „firma“).

Dohoda o vypořádání SJM

24.3.2020

Rozvod, to není jen rozdělení vztahu, ale také společného majetku. Pokud se chcete rozvést rychle a levně, je nezbytná společná domluva na formě péče o děti a rozdělení majetku. Následuje takzvaný nesporný rozvod, ke kterému se dokládá také dohoda o vypořádání SJM, tedy společného jmění manželů.

Vnosy a investice do SJM aneb vypořádání společného jmění manželů

6.10.2019

Od chvíle, kdy si snoubenci řeknou „ano“, vzniká společné jmění manželů, známé také pod zkratkou SJM. Manželé od tohoto okamžiku budují společný majetek. A jakmile zazní slovo „rozvod“, je zažitá představa, že se společně vybudovaný a získaný majetek rozdělí na polovinu. Výjimka však potvrzuje pravidlo - vnosy do SJM a investice ze SJM může ovlivnit rozsah majetku, který si manželé během vypořádání společného jmění rozdělí.

Vypořádání majetku po rozvodu

25.4.2016

Bohužel ne všechna manželství končí pohádkově „...a žili šťastně na věky věků.“. Podle statistik rozvodovost stále stoupá v současné době se rozvádí téměř polovina uzavřených manželství. Pokud jste v podobné situaci a řešíte či plánujete rozvod, přinášíme vám přehlednou várku informací na téma dohoda a vypořádání majetku po rozvodu.

Výpočet výživného

25.11.2015

V posledních letech přibývá nejen rozvodů, ale také rodičů, kteří řeší výši alimentů. Výše a výpočet výživného je proto často řešenou otázkou a než se do tohoto jednání pustíte, je dobré mít základní informace a představu o tom, co to vlastně výživné je a jaké s sebou nese povinnosti. Proto pro vás Advokátní kancelář Králík & Pavlík připravila jednoduchý přehled.

Jak podat žádost o rozvod

28.4.2015

Tématice rozvodu jsme se věnovali i v nedávném článku Návrh na rozvod manželství - vzor, kde naleznete nejen vzorovou smlouvu, ale i důležité informace, co sepsání návrhu předchází, na co si dát pozor i jaké novinky přináší  občanský zákoník 2014. Dnes na toto téma navážeme a poradíme, jak podat žádost o rozvod a seznámíme vás s celým procesem.

1
4