Odškodnění autonehod Poškození zdraví, bolestné

Víte, na co máte jako poškozený z dopravní nehody nárok? A jaké nároky mohou uplatňovat pozůstalí? Víme, že se jedná o velmi náročné chvíle, proto vám citlivě pomůžeme vyřešit veškeré právní záležitosti.

Poškození zdraví a s tím spojené bolestné, ztížení společenského uplatnění či duševní strádání – to jsou nejčastější kauzy, ve kterých bojujeme za naše klienty při uplatnění nároků na odškodnění po dopravní nehodě.

odškodnění autonehod
 

Maximální odškodnění pro poškozené při autonehodě

Nejčastěji pomáháme poškozeným, kteří se stali v důsledku dopravní nehody pozůstalými či utrpěli újmu na zdraví při dopravní nehodě. Díky spolupráci se soudními znalci, širším vazbám v této specifické oblasti práva a mnohaletým zkušenostem se pevně postavíme za vaše práva a s naší pomocí získáte maximum.

Z praxe víme, že je rozdíl ve výši odškodného, pokud se poškozený zastupuje sám, nebo má oporu ve zkušeném advokátovi. 

S čím vám pomůžeme?

  • Duševní útrapy pro pozůstalé
  • Bolestné, škoda na věcech
  • Ztížené společenské uplatnění
  • Jiná nemajetková újma (duševní strádání)
  • Ztráta na výdělku či ušlý zisk
  • Náhrada nákladů spojených s léčením (péčí o zdraví poškozeného)

Odškodnění za duševní útrapy, náklady pohřbu, výživné

Dopravní nehoda, pracovní úraz či nemoc z povolání s následkem smrti jsou tragédie, kdy zastupujeme poškozené při jednání s pojišťovnou, viníkem i soudy. Vždy se snažíme o mimosoudní řešení, ale máme mnohaleté zkušenosti také v řešení soudními cestami. Zastupujeme pozůstalé při uplatnění jejich nároků zejména po dopravní nehodě, kdy se jedná o:

  • Odškodnění za duševní útrapy
  • Odškodnění nákladů pohřbu
  • Výživné pro pozůstalé (tzv. renta)

Duševní útrapy

Duševní útrapy jsou velmi rozsáhnou právní kapitolou v odškodňování obětí dopravních nehod. Při určování výše odškodnění v penězích je využíváno tzv. principu proporcionality, kdy jsou porovnávány částky této náhrady přisouzené v jiných případech a poskytované příslušnými pojišťovnami.

Poškození prožívají psychickou újmu v běžném každodenním životě a způsobenou újmu důvodně pociťují jako osobní neštěstí. Tyto vnitřní prožitky poškozených nejsou vytrpěnou fyzickou bolestí ani překážkou lepší budoucnosti, která se odčiňuje náhradou za ztížení společenského uplatnění, ale duševními útrapami, které se odčiňují peněžitou náhradou. Náhrada za duševní útrapy slouží těmto obětem k jednorázovému odčinění jejich duševního strádání plynoucího z jejich rodinného a sociálního vztahu charakteristického úzkou vazbou a intenzivními citovými pouty.

Bojíte se nákladů? Předem nezaplatíte ani korunu

Riziko výdělku jde za námi. Nezávazně posoudíme váš případ a možnost získání odškodného. Pokud má vaše situace šanci na náhradu nemajetkové újmy, budeme vás zastupovat a pomůžeme vám v jednání se všemi institucemi. Naše podílová odměna bude vyúčtována až po získání plnění a budeme ji žádat po pojišťovně či viníkovi. Pokud nebudete odškodněni, nebudeme mít žádnou odměnu.

Máte otázky? Hledáte právní pomoc?
Napište nám, nebo zavolejte... Rádi Vám poradíme.
1