O nás

Advokátní kancelář Králík & Pavlík je kanceláří dvou samostatných advokátů JUDr. Jiřího Králíka a JUDr. Jiřího Pavlíka ml., kteří spolupracují od konce roku 2013.

JUDr. Jiří Králík

JUDr. Jiří Králík začal svou právní praxi u orgánu činného v trestním řízení, kde vykonával funkci policejního komisaře a získal cenné zkušenosti s aplikací trestního práva. Následně přešel do soudnictví na pozici asistenta soudce, kde si osvojil praxi v oblasti obchodního a občanského práva. Od roku 2011 pracuje v advokacii, do které vstoupil jako spolupracující advokát s jinou advokátní kanceláří, avšak později se zcela osamostatnil.

JUDr. Jiří Pavlík

JUDr. Jiří Pavlík ml. začal svou právní praxi v advokátní kanceláři svého otce, následně složil státní rigorózní zkoušku. Od roku 2007 působí jako samostatný advokát, přičemž navazuje na bohaté zkušenosti svého otce JUDr. Jiřího Pavlíka v oblasti bytového práva a práva nemovitostí. Dále se zaměřuje na obchodní právo. Jeho otec JUDr. Jiří Pavlík spolupracuje s oběma advokáty i v současné době.

 

Jsme menší advokátní kanceláří se sídlem v centru Hradce Králové a pobočkou v Chlumci nad Cidlinou. Poskytujeme kompletní právní poradenství ve všech oblastech práva a klademe důraz na individuální přístup ke klientům. Ze zkušeností víme, že pro kvalitní právní servis je nezbytná také součinnost s odborníky z dalších odvětví, proto spolupracujeme zejména s daňovými poradci, soudními znalci, auditory, notáři či exekutory.