Zrušení spoluvlastnictvíDohodou nebo soudně

Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví je vždy problematické. Pokud to dovoluje typ nemovitosti, lze využít zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a tím nemovitost rozdělit na konkrétní část majetku pro každého z vlastníků.

Pojďme si tedy říct, jak podílové spoluvlastnictví zrušit a vypořádat, jak nemovitost ve spoluvlastnictví prodat, co je přidatné spoluvlastnictví a jak to všechno vypadá v praxi.

JUDr. Kralik
 

Jak zrušit a vypořádat podílové spoluvlastnictví?

Ke zrušení spoluvlastnictví může dojít buď dohodou všech vlastníků, nebo soudním rozhodnutím, pokud dohoda mezi vlastníky není možná. Soud se v tomto ohledu zaměřuje především na tom, zda lze majetek rozdělit, zda se dělením nesníží jeho hodnota a zajímá se také o možnosti dalšího využívání nemovitosti. Na soud se může obrátit kterýkoliv vlastník, ať už nemovitost užívá či nevyužívá a jeho podíl je jakkoliv velký.

Vypořádání podílového spoluvlastnictví v praxi?

Stavbu zpravidla nelze rozdělit na jednotky o stejné hodnotě, proto se zde využívá tzv. kombinované vypořádání, při kterém dochází k vyrovnání nepoměru finanční náhradou. Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví se týká také pozemků, které je v mnoha ohledech možné jednoduše dělit. Problém může nastat ve chvíli, že dělením vznikne takový pozemek, který není možné z důvodu jeho velikosti nebo přístupu užívat.

Chcete nemovitost ve spoluvlastnictví prodat?

Nejvhodnější je prodat nemovitost jako celek či prodat svůj podíl jinému spoluvlastníkovi. Další možností je prodej podílu třetí osobě, ale cena takového podílu nebude vysoká. Ze zákona nemůže být nikdo nucen setrvávat v podílovém spoluvlastnictví. Pokud se spoluvlastníci nedohodnou, existuje ještě možnost vypořádání spoluvlastnického podílu soudní cestou.

Přídatné spoluvlastnictví

Přídatné spoluvlastnictví je upraveno v § 1223 a násl. občanského zákoníku. V občanském zákoníku je ustanovení novým občanským zákoníkem, starý občanský zákoník jej neznal. Slovy zákona je v přídatném spoluvlastnictví taková věc, která náleží společně několika vlastníkům samostatných věcí určených k takovému užívání, že spolu s touto věcí, která je společná, není dobře možné samostatné věci užívat.

Příklad přídatného spoluvlastnictví

Typickým příkladem přídatného spoluvlastnictví je příjezdová cesta v rámci zahrádkářské kolonie, která slouží všem vlastníkům zahrádek. Ti se rozhodnou, že tuto cestu zakoupí do přídatného spoluvlastnictví. Jeho výhodou je, že na cestě, kterou takto zahrádkáři zakoupili do přídatného spoluvlastnictví, není možné samostatně převést tento spoluvlastnický podíl, aniž by zároveň docházelo k prodeji zahrádky. Tímto způsobem lze zamezit spekulacím. Převádí-li se tedy zahrádka, platí, že se zároveň převádí i spoluvlastnický podíl na příjezdové cestě.

Máte otázky? Hledáte právní pomoc?
Napište nám, nebo zavolejte... Rádi Vám poradíme.
1