Svěření dítěte do péče a výživné

S rozvodem často souvisí i rozhodnutí o svěření dítěte do péče.
Ještě než se přistoupí k samotnému rozvodu, musí se rodiče dohodnout na výchově dětí, péči o ně a výživném.

Rozhodnutí soudu ovlivňují různé faktory, ať už se jedná o zázemí, majetkové či časové možnosti rodičů. Rozvod je náročná situace nejen pro rodiče, ale především pro dítě a všechna tato rozhodnutí mají významný vliv na to, jak dítě tuto změnu přijme.

svěření dítěte do péče
 

Výživné na dítě

S péči úzce souvisí i výživné na dítě, jehož výši určuje soud. I když existují doporučující tabulky, které zohledňují věk dítěte, okolností pro výpočet je daleko více. Vyživovací povinnost je samozřejmostí jak u nezletilých dětí, tak i u zletilých potomků, kteří se připravují na své budoucí povolání. Není tedy hranice dána plnoletostí, jak si někteří mylně myslí. Alimenty se také upravují podle majetkových poměrů rodiče i dítěte.

Zvýšení a neplacení výživného

U soudního učení výše výživného lze u nezletilých potomků zvýšit výživné až tři roky zpětně. Soud zpravidla určí úhradu takto zpětně zvýšeného výživného ve splátkách. Pokud rodič z nedbalosti nebo úmyslně neplní po delší dobu vyživovací povinnost, dopouští se trestného činu. Dluh na výživném lze vymáhat v exekuci a to i např. v případě, kdy rodič výživné platí, ale ne v plné výši.

Máte otázky? Hledáte právní pomoc?
Napište nám, nebo zavolejte... Rádi Vám poradíme.
1