Svěření dítěte do péče a výživné

S rozvodem často souvisí i rozhodnutí o svěření dítěte do péče. Ještě než se přistoupí k samotnému rozvodu, musí se rodiče dohodnout na výchově dětí, péči o ně a výživném. Rozhodnutí soudu ovlivňují různé faktory, ať už se jedná o zázemí, majetkové či časové možnosti rodičů. Rozvod je náročná situace nejen pro rodiče, ale především pro dítě a všechna tato rozhodnutí mají významný vliv na to, jak dítě tuto změnu přijme.

Výživné na dítě

S péči úzce souvisí i výživné na dítě, jehož výši určuje soud. I když existují doporučující tabulky, které zohledňují věk dítěte, okolností pro výpočet je daleko více. Vyživovací povinnost je samozřejmostí jak u nezletilých dětí, tak i u zletilých potomků, kteří se připravují na své budoucí povolání. Není tedy hranice dána plnoletostí, jak si někteří mylně myslí. Alimenty se také upravují podle majetkových poměrů rodiče i dítěte.

Neplacení výživného

Pokud jeden z rodičů neplní vyživovací povinnost, lze u nezletilých potomků vymáhat výživné až tři roky zpětně. Pokud rodič z nedbalosti nebo úmyslně neplní po delší dobu vyživovací povinnost, dopouští se trestného činu. Neplacení výživného lze vymáhat občanskoprávní cestou, a to např. v případě, kdy rodič výživné platí, ale ne v plné výši. Pokud situace vyústí až v soudní proces, může neplatič očekávat exekuci nebo vymáhání dluhu.

 

Potřebujete pomoci s vyřešením výchovy a výživy dětí? Kontaktujte nás, sepíše návrhy ve věci určení a zrušení výživného, změny výchovného prostředí a další dokumenty, které vám pomohou vyřešit nepříjemnou rodinnou situaci.