Podnikatel a právo

Nezaplacená faktura? Vymáhání pohledávek? Výhody rozhodčího řízení? To jsou jen některá z témat, se kterými našim klientům pomáháme. Nahlédněte do článků níže, jistě v nich naleznete dobro radu pro váš business. Staneme se vaší právní oporou ve světě podnikání.

Prodej, převod a nákup obchodního podílu s.r.o.

10.9.2019

Jste v situaci, že ideální počet vlastníků firmy je lichý počet a dva už jsou moc? Chcete svoji firmu či její podíl prodat a vydat se jinou cestou? Nebo naopak chcete společnost či její obchodní podíl koupit? V tom případě nepřehlédněte nejdůležitější informace o prodeji, převodu a nákupu obchodního podílu, které jsme pro vás připravili.

Prohlášení vlastníka budovy

9.1.2019

Prohlášení vlastníka budovy je nezbytný dokument, který slouží k rozdělení práva k domu (pozemku) na vlastnické právo k jednotlivým jednotkám. Jednoduše řečeno – vlastník budovy vymezí v nemovitosti bytové a nebytové jednotky, se kterými lze volně disponovat (např. prodat, darovat), přesto ale zůstává jediným majitelem.

Úrok z prodlení a smluvní pokuta

27.3.2017

Ve své praxi se často setkáváme se zaměňováním pojmů úrok z prodlení a smluvní pokuta. Přestože se jedná o podobné pojmy a vyskytují se v některých dokumentech společně, pracuje se s nimi z právního pohledu různě a vyplývají z nich i odlišné povinnosti. Pojďme se na tyto dva pojmy podívat podrobněji.

Vymáhání a promlčení pohledávek

19.9.2016

Neuhrazené faktury, výživné, náhrady škody a mnohé další... O co se jedná? O nejčastější pohledávky, se kterými bývá často spojována špatná platební morálka. Jste na straně věřitele a chcete své peníze? Přinášíme několik rad, na které byste při vymáhání pohledávky neměli zapomenout. Víte, že existují pohledávky přednostní a nepřednostní? A za jak dlouho dochází k promlčení pohledávek?

Management společnosti a statutární orgány - odpovědnost

24.3.2016

Management společnosti neboli členy statutárního orgánu tvoří vždy osoby, které jsou zákonnými zástupci společnosti a rozhodují o jejím obchodním vedení, jakož i dalších záležitostech, které jim svěřuje zákon či společenská smlouva. Omezit oprávnění managementu lze jen dovnitř společnosti, nelze tak učinit vůči třetím osobám. 

Změna společenské smlouvy

26.6.2015

Dne 1.1.2014 vstoupil v platnost Nový občanský zákoník (NOZ) a Zákon o obchodních korporacích (ZOK). Tyto dva klíčové zákony se týkají každého podnikatele a firmy. Změna společenské smlouvy patří mezi jednu z povinností vyplývající z nových změn, které by se měla věnovat každá společnost s ručením omezeným. Co je nutno udělat a jaké jsou následky, pokud se smlouva nezmění?

Mimosoudní vymáhání pohledávek

22.4.2015

Řešení dluhů je nepříjemnou situací. Ovšem, existují vymahačské firmy, které často postupují na hraně zákona, což připraví mnoho starostí nejen dlužníkovi, ale i vám jako věřiteli. Jednou z cest, jak řešit neuhrazené faktury či nesplacené půjčky je mimosoudní vymáhání pohledávek, kdy věřitel legální cestou získá mnoho výhod, které mu při případném soudním sporu připraví dobré vyjednávací podmínky.

Zákon o obchodních korporacích

30.3.2015

Od 1. 1. 2014 je účinný nový zákon o obchodních korporacích (ve zkratce jako „ZOK“), který nahradil dříve platný obchodní zákoník. Smluvní (závazkové) vztahy mezi podnikateli přešly nově do občanského zákoníku. S tím souvisí, jaké změny přináší? Které obchodní korporace se touto novinkou řídí?

Rozhodčí doložka

27.2.2015

S pojmem rozhodčí doložka se člověk nesetkává tak často, přesto se může jednat o dokument, který při správném použití může ušetřit mnoho času i starostí. Jednoduché vysvětlení pojmů vztahující se k této tématice i využití v praxi naleznete v článku níže.

1
4