Občan a právo

Neztraťte se v labyrintu paragrafů, využijte naši pomoc a vyřešte s námi to, co vás trápí. Není na co čekat - čím dříve nás kontaktujete, tím dříve se do vašeho případu pustíme. Věnujeme se nejen podnikatelům a firmám, ale i sporům a neshodám, které se mohou týkat každého z nás...

Odškodnění dopravní nehody a co je dobré vědět

9.4.2024

Setkáváme se u našich klientů s řadou podobných otázek, které se týkají odškodnění dopravní nehody. Rozhodli jsme se proto pro vás připravit stručný přehled toho, co vás nejčastěji zajímá.

Úmrtí při nehodách, odškodnění pozůstalých a právní pomoc

18.2.2023

Ztráta blízkého člověka je velmi bolestná a víme, že pro pozůstalé je často nemyslitelné v tak náročných chvílích řešit právní záležitosti. V případě, že došlo k úmrtí při dopravní nehodě, jsme vaší oporou nejen ve světě práva a pomůžeme vám v komunikaci s institucemi, viníkem i vyřešením všech souvisejících dokumentů. Pomáháme pozůstalým uplatiti jejich nároky, získat odškodnění a vyřešit tuto emočně náročnou situaci z pohledu práva.

Převod nemovitosti darem a co je dobré vědět

5.12.2022

Chcete darovat nemovitost? Nebo jste na straně obdarovaného? Přinášíme vám stručný přehled nejdůležitějších informací, které byste o převodu nemovitosti darem měli vědět, ať už jste dárce či příjemce daru. Zajímá vás více? Jsme vaší oporou ve světě práva, neváhejte se na nás obrátit.

Ublížení na zdraví i zabití z nedbalosti

9.6.2022

V rámci ochrany vašich práv řešíme také trestné činy a s tím související odškodnění. Našim klientům, mezi které patří především oběti trestných činů, pomáháme nejčastěji v situacích jako je ublížení na zdraví či usmrcení z nedbalosti

Odškodnění při dopravní nehodě 

21.4.2022

Denně se na našich silnicích stávají stovky malých či větších dopravních nehod. Naprostou většinu z nich je možné vyřešit domluvou a s pomocí pojišťovny vyplatit vzniklou škodu. V případech, kdy se neřeší pouze pomačkané plechy, ale také lidské zdraví či dokonce životy, se jedná o velmi citlivé téma, na které byste neměli být sami. Pomůžeme vám vyřešit odškodnění při dopravní nehodě, ať už jsou následky jakékoliv.

Nemajetková újma

25.10.2021

Zásah do zdraví, důstojnosti či soukromí osoby patří mezi typické příklady nemajetkové újmy. Jedná se o jakoukoli újmu, která pro poškozeného neznamená přímou ztrátu na majetku. Úzce může být nemajetková újma provázána majetkovou škodou či škodou v důsledku spáchání trestného činu.

Dědictví ve vztahu druh a družka

23.9.2021

Dobrý den,
mám se současným partnerem 11letého syna a můj partner má z manželství, které stále není rozvedeno, dospělou dceru. Žijeme v domě, ve kterém má přítel i své podnikání a já mu v práci pomáhám. Přítel je ale o mnoho starší než já a napadají mě černé myšlenky, co by s námi bylo, kdyby přišlo na nejhorší.

Zanedbání lékařské péče i pomoc lékařům

27.8.2021

Oblast lékařské péče je v souvislosti s vymáháním škody značně rozsáhlá a zasahuje do mnoha oblastí, jako je třeba dopravní nehoda, nemajetková újma či pracovní úraz. Jedná se o velmi citlivé téma, které se často rozroste do obrovských sporů. Než se do vymáhaní odškodného pustíte, zkonzultujte s námi zdarma vaši újmu.

Majetková újma

14.8.2021

Kromě nemajetkové újmy na osobě či právech vám pomůžeme také s majetkovou újmou. Majetková újma je jakákoliv ztráta na majetku. Často přicházejí ztráty majetkové i nemajetkové ruku v ruce. Nový občanský zákoník má odlišné podmínky v případech porušení povinností vyplývající ze zákona, ze smlouvy, či z dobrých mravů.

Převod družstevního podílu (bytu)

21.5.2021

Převod družstevního bytu je z právního pohledu označován jako převod družstevního podílu z prodávajícího na kupujícího. Právně však prodávající není vlastníkem bytu, tedy není zapsán jako vlastník v katastru nemovitostí, ale prodává družstevní podíl se kterým je spojeno právo nájmu konkrétního bytu. Vlastníkem bytu pak zůstává bytové družstvo a skrze vlastnictví družstevního podílu je odvozeno užívací právo k bytu.

12 3
4