Dohoda o narovnání aneb co je dobré vědět

21.2.2018

Půjčili jste někomu peníze, ale po podpisu smlouvy vyplynula skutečnost, že není jasné, z čeho se bude počítat úrok? Dluží vám někdo peníze, ale domluvili jste se na tom, že vám splatí alespoň část a další závazky po něm již nebudete vymáhat? Zaplatil vám zákazník pouze část nákladů za provedenou práci či služby a domluvili jste se na rozložení plateb do splátek? Ve všech těchto a mnoha dalších případech budete potřebovat dohodu o narovnání.

dohoda o narovnání

Kdy se dohoda o narovnání používá?

Pokud mezi účastníky vznikly spory či nejasnosti vyplývající z určitého závazku, je dobré tyto skutečnosti upravit nově dohodou o narovnání, a tím předejít možným budoucím sporům. Mimosoudní smír za pomoci dohody o narovnání řeší problém, pokud se strany nemohou dohodnout, zda určitý závazek existuje či nikoliv, popř. v jaké je výši apod.

  • Sporná práva a nejasnosti jsou v dohodě o narovnání vytvořena nově a jasně.
  • Původní dohodnutý závazek se ruší a je nově nahrazen narovnáním.
  • Promlčecí doba začíná nově běžet od popisu dohody o narovnání.
  • Dohoda o narovnání musí být vždy písemná.
  • Tento dokument pomáhá efektivně řešit spory mimosoudně, a tím eliminovat nejen náklady za soudní řízení, ale i čas a stres.
  • Dohodou o narovnání vzniká kompromis mezi účastníky, který přesně definuje novou dohodu.

Tento dokument se využívá v situacích, kdy hrozí případný spor. Pokud chtějí účastníci uzavřít nový dokument a současný stav nevykazuje znaky spornosti, může být vhodnější uzavřít dohodu o změně závazku či dodatek k původní smlouvě.

Na vzor si dejte pozor

Na internetu můžete nalézt mnoho vzorů dohody o narovnání. Doporučujeme je však používat pouze pro představu, nikoliv závazně. Každý takový dokument je opravdu pouze vzorový a ve většině případů nebude odpovídat vašemu případu – proto může ve výsledku přinést více problémů než užitku. Jak jsme již zmiňovali, dohoda o narovnání řeší spory a nejasnosti mezi účastníky, měla by být tedy konkrétní, podrobná a jasná. Z toho důvodu je naprostá většina vzorů nedostatečná.

Chcete-li mít jistotu a předejít případnému soudnímu sporu, neváhejte se obrátit na naši advokátní kancelář. Dohodu o narovnání i jiné dokumenty pro vás připravíme na míru vašim potřebám.

4