Jak se řeší dopravní nehody se zraněním?

3.12.2023

Nedání přednosti v jízdě, nedobrzdění na křižovatce, neopatrné vyjíždění z parkovacího místa… Zkrátka stačí malá nepozornost a z jinak vzorného řidiče je během okamžiku viník nehody. Jaký je v případě dopravní nehody se zraněním postup? Jak probíhá trestní řízení? A jaké jsou tresty? Nejen na tyto otázky vám odpovíme v dnešním článku.

nehoda se zraněním

Postup řešení dopravní nehody se zraněním

K nehodě se zraněním se vždy volá policie, která celou situaci zaznamená a obvykle zadá vypracování znaleckého posudku ohledně vzniklého zranění. Jedná se o určení závažnosti zranění, což má velký vliv na řešení případu do budoucna:

  • Trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti – zdravotní problém trvá alespoň 7 dní
  • Trestný čin těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti – porucha zdraví trvá alespoň 6 týdnů nebo se jedná o závažnou poruchu zdraví

Dále může být také vypracován posudek ohledně analýzy nehodového děje – ten určí, jak nehoda proběhla a kdo je viníkem z technického hlediska. Když je určený viník dopravní nehody, je zahájeno trestní stíhání.

Neprodleně po nehodě by měl viník nahlásit vše své pojišťovně, kde zároveň získá potvrzení o nahlášení této nehody.

Potřebuji poradit 

Alkohol a omamné látky za volantem

Připomeňme, že řízení vozidla pod vlivem alkoholu je vždy trestným činem, a to i bez toho, aby došlo k nehodě. Trestným činem je, pokud se u řidiče prokáže alespoň 1 promile alkoholu v krvi. Alkohol a omamné látky jsou u nehody vždy přitěžující okolností. Soud tyto viníky trestá přísněji a nesmíme opomenout ani pojišťovnu, která v těchto situacích po viníkovi chce uhradit vyplacenou částku poškozeným v rámci tzv. regresu.

Jaké jsou tresty za nehodu se zraněním?

Velmi záleží na všech konkrétních okolnostech. Pokud se lze domluvit a viník je v řešení následků nehody aktivní, je možné požádat státního zástupce o zastavení trestního stíhání, což celou situaci ulehčí a rychle vyřeší. Pokud se spis dostane k soudu, bývá nejčastějším způsobem řešení vydání trestního příkazu s trestem zákazu řízení v kombinaci s peněžitým trestem. Podá-li viník odpor proti trestnímu příkazu, pak je nařízeno hlavní líčení. K odnětí svobody dochází, pokud byly u nehody závažné přitěžující okolnosti, alkohol, drogy, porušení zákazu řízení, dále došlo k usmrcení více osob nebo už byl viník dříve trestaný.

  • Zákaz řízení motorových vozidel – zpravidla v rozsahu 1- 5 let, soud může uložit až na 10 let
  • Peněžitý trest – až v řádu desetitisíců, ukládaný v tzv. denních sazbách, a to nejméně 20 a nejvíce 730 celých denních sazeb. Denní sazba činí nejméně 100 Kč a nejvíce 50 000 Kč, pro mladistvého nejméně 100 Kč a nejvíce 5 000 Kč.
  • Odnětí svobody – velmi záleží na situaci a přitěžujících okolnostech, ale většinou samotnému odnětí svobody předchází podmínka (tedy podmíněné odložení tohoto trestu na zkušební dobu, příp. s dohledem probačního úředníka)

Chci zkušeného advokáta

Naše doporučení? Rychlé jednání a pomoc advokáta

Pokud jste se stali poškozenou osobou z dopravní nehody, nebuďte na to sami a využijte pomoc advokáta, který se na tuto část práva specializuje. Máme v této oblasti mnohaleté zkušenosti a pomůžeme vám nejen v komunikaci s pojišťovnou a s viníkem, ale budeme vaší oporou i během trestního řízení. Díky podrobné znalosti práva vám pomůžeme, aby bylo vedeno účinné vyšetřování směřující ke spravedlivému potrestání viníka.

Jsme vaší oporou ve světě práva. Kontaktujte nás.

4