Majetková újma

14.8.2021

Kromě nemajetkové újmy na osobě či právech vám pomůžeme také s majetkovou újmou. Majetková újma je jakákoliv ztráta na majetku. Často přicházejí ztráty majetkové i nemajetkové ruku v ruce. Nový občanský zákoník má odlišné podmínky v případech porušení povinností vyplývající ze zákona, ze smlouvy, či z dobrých mravů.

majetková újma

Zatímco při porušení zákona se zkoumá i zavinění, při porušení smluvní povinnosti není zavinění vždy třeba. Některé situace možná znáte, jiné pro vás mohou být novinkou. Ať už se jedná o jakoukoliv situaci, nebuďte nečině na straně poškozeného a využijte svá práva. Pomůžeme vám.

Příklady, kdy se jedná o majetkovou újmu

Když vám někdo cizí rozbije okno, sousedův pes zakousne slepice v kurníku nebo vám autem narazí do vrat a poškodí je, vzniká tím majetková újma. Dalším příkladem může být, když si objednáte zboží, nebude vám dodáno a přijdete tím o zakázku. Můžete nás nechat bezplatně posoudit, zda se i ve vašem případě jedná o majetkovou újmu. Kontaktujte nás zde.

Jaký může být rozsah majetkové újmy?

  • Skutečná škoda na majetku, o kterou se jeho hodnota snížila.
  • Skutečný ušlý zisk, tedy majetek, který se po poškození nemohl rozrůstat, ačkoliv by jinak mohl.
  • Hypotetický ušlý zisk, tedy majetek, u kterého není možné určit konkrétní částku, převážně u podnikatelů zpravidla dosahovaný zisk určitého okruhu podnikání, v němž poškozený podnikatel působil či teprve hodlal působit.

Jak lze škodu odčinit?

  • Uvedením poškozené věci do původního stavu.
  • Finanční náhrada, která odpovídá stavu věci v době, kdy došlo k poškození.

Způsob náhrady škody záleží na volbě poškozeného, do které může soud zasáhnout pouze ve zcela výjimečných situacích.

Pomůžeme vám s vyčíslením škody, přípravou všech dokumentů i s vymáháním odškodného. Máme bohaté zkušenosti s mimosoudním řešením i soudním řízením.

Náhrada za ušlý zisk

Stal se vám pracovní úraz? Zavinil cizí řidič autonehodu, kvůli které je váš vůz pro podnikání nepojízdný a nemůžete plnit dojednané zakázky? Domluvili jste si řemeslníka, ale neodvedl práci ve slíbeném termínu, a proto nemůžete pokračovat v provozu své firmy? V těchto a mnoha dalších situacích máte nárok na náhradu ušlého zisku.

Za odložené věci neručíme

Touto větou se „chrání“ majitelé restaurací, půjčoven, koupališť, sportovišť a dalších míst, kde by mohlo dojít ke ztrátě či poškození odloženého majetku. Občanské právo však v tomto případě stojí na straně majitele věcí a případnou škodu či krádež hradí provozovatel.

Odpovědnost se v této souvislosti týká i zaparkovaných vozů na hlídaném parkovišti či odložených věcí v úschovně (např. úschovna kol). Případnou újmu je však nezbytné uplatnit u provozovatele obratem či v co nejkratším čase, jelikož provozovatel může později namítat, že právo nebylo uplatněno včas, kdy promlčecí lhůta je v těchto případech pouze 15 dní.

Poradíme s majetkovou újmou odborně

Jak vidíte, případů, kdy dochází k majetkové újmě či konkrétně k ušlému zisku, je nespočet. Ať už jste na straně toho, kdo majetkovou újmu způsobil, nebo naopak chcete vymáhat odškodné, vyřešíme za vás veškeré dokumenty, pomůžeme právní radou a zastoupíme vás i při soudním stání.

Úkony související s náhradou škody poskytujeme poškozeným bezplatně, respektive svou odměnu uplatníme u pojišťovny či viníka. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Chci se zeptat

4