Mimosoudní vymáhání pohledávek

22.4.2015

Řešení dluhů je nepříjemnou situací. Ovšem, existují vymahačské firmy, které často postupují na hraně zákona, což připraví mnoho starostí nejen dlužníkovi, ale i vám jako věřiteli. Jednou z cest, jak řešit neuhrazené faktury či nesplacené půjčky je mimosoudní vymáhání pohledávek, kdy věřitel legální cestou získá mnoho výhod, které mu při případném soudním sporu připraví dobré vyjednávací podmínky.

Postup mimosoudního vymáhání pohledávek

Prvním krokem je vždy analýza solventnosti dlužníka, kdy z veřejných i neveřejných rejstříků zjistíme, zda má dotyčný z čeho dluh zaplatit a jestli se vyplatí do vymáhání pouštět. Následně zasíláme předžalobní výzvu, kde dlužníka vyzýváme k zaplacení pohledávky mimosoudní cestou = mimosoudní vymáhání pohledávek. Tato výzva je také podmínkou pro to, aby vám v případě úspěchu soud přiznal náklady spojené s řízením (zpravidla soudní poplatek a náklady na právní zastoupení). Důležité je také získat od dlužníka potvrzení o uznání dluhu.

Následně se cesty jednání rozdělí podle toho, zda dlužník chce či nechce dluh uhradit.

Dlužník chce dluh uhradit

Pokud dlužník chce dluh uhradit, sjednává se splátkový kalendář či jiné podmínky podle dohody s věřitelem. Součástí této dohody je i uznání dluhu, které posílí vaši pozici v případě, pokud by se mimosoudní vyrovnání přesunulo do roviny soudního sporu. V takovém situaci je to poté dlužník, který musí prokazovat, že dluh neexistoval a ne věřitel (žalobce), který musí u soudu splnit důkazní povinnost a své tvrzení prokázat. Pokud jste věřitel, uznání dluhu vám pomůže i v případě, kdy nemáte dostatek důkazů pro zahájení soudního řízení.

Dlužník nechce dluh uhradit

Jestliže dlužník na dohodu přistoupí, ale nenaplní ji, je pak podkladem pro soudní jednání zmiňované uznání dluhu. Díky tomu je vaše pozice u soudu výrazně posílena, protože máte písemný důkaz   vzniku pohledávky. Navíc v dohodách pro své klienty - věřitele sjednáváme výhodné podmínky a pokud dlužník nebude dluh hradit, lze dojednat i smluvní pokutu či další zajištění. Nemějte obavy ani ze splátkového kalendáře, neboť lze do dohody zapracovat formulaci, že v případě nezaplacení splátky se stává splatný celý dluh najednou.

Zajistíme za vás vymáhání pohledávek

Pohledávku lze zajistit i jinými způsoby, a to například zajišťovacím převodem práva, zástavním právem či notářským zápisem s přímou vykonavatelností. Advokátní kancelář Králík & Pavlík vám zajistí profesionální jednání s dlužníkem, výběr vhodného zajištění pohledávky, korektní přístup a především důslednost. Kontaktujte nás a svěřte vymáhání dluhů do našich rukou.

4