Dotaz: Náhrada škody na zdraví

14.2.2016

Dobrý den,
o vánočních svátcích jsem vyjela s rodinnou na lyže, kde do mě narazila snowboardistka (byla to nehoda, ale její vina). Obě jsme musely do nemocnice, kdy ona skončila s pohmožděninami a já se zlomeným zápěstím, ke kterému se ozvala i bolest zad. Z nemocnice mě pustili do domácího léčení, než se ruka zhojí a záda srovnají.

Po několika týdnech se zlomená ruka uzdravila a čeká mě rehabilitace, ale se zády mám stále problém a nevydržím dlouho na nohou, což je při mé práci problém – podnikám jako cukrářka (OSVČ). Proto bych se chtěla zeptat, zda můžu po snowboardistce žádat nějaké odškodnění? Náklady za léčení nebyly malé a navíc jsem nemohla více jak šest týdnů pracovat a do budoucna mám obavy z možných trvalých následků naražených zad, kdy léčení stále ukončené nemám. Mám nárok na nějakou náhradu nákladů za léčení?

Děkuji a zdravím Vás, Alice L.

Odpověď:
Žádejte nejen o náhradu nákladů spojených s léčením

Vážená paní Alice,
abychom mohli Váš případ co nejlépe vyhodnotit, potřebovali bychom lékařské posudky zprávy o Vašich úrazech. Z Vašeho popisu však vyplývá, že po snowbordistce můžete žádat nejen o náhradu nákladů spojených s léčením, ale také o náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a po skončení pracovní neschopnosti (tzv. ušlý zisk), náhradu za ztrátu na důchodu, jakož i peněžitou náhradu, která plně vyvažuje vytrpěné bolesti (tzv. bolestné), přičemž pokud vznikla poškozením zdraví i překážka Vaší lepší budoucnosti, máte nárok na náhradu za ztížení společenského uplatnění.

Právní úprava náhrady škody na zdraví je dána zákonem NOZ č. 89/2012 Sb., který oproti původnímu OZ prodělal mnoho změn. Dříve se jednotlivé úrazy a újmy bodově hodnotily a následně se body převedly v peněžitou částku.

Nový občanský zákoník v oblasti odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění limity odškodnění nezavádí, a tudíž se v případě výše odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění vše posuzuje u každého případu individuálně. Pokud snowbordistka dobrovolně neuhradí částku, kterou budete nárokovat, bude třeba obrátit se na soud, který o Vámi uplatněném nároku rozhodne. Ten pak určí přiměřenou výši náhrady dle svého uvážení a s přihlédnutím ke všem okolnostem případu. Pomoci při výpočtu bolestného a ztížení společenského uplatnění může metodika vytvořená Nejvyšším soudem k výpočtu náhrady nemajetkové újmy na zdraví, která sice není závazná formálně, avšak fakticky je, a to vahou Občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu v soudním systému. Tato metodika byla vytvořena především pro pojišťovny, které často odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění vyplácejí.

Nezapomeňte, že nárok na náhradu škody musíte uplatnit nejpozději do tří let ode dne, kdy jste se o vzniku škody a o tom, kdo za ní odpovídá, dozvěděla. Právo na náhradu škody se pak promlčí nejpozději za deset let ode dne, kdy škoda vznikla. Přesto Vám doporučujeme začít jednat co nejdříve. Pokud si chcete být při komunikaci s protistranou či soudem jistá, kontaktujte nás a pomůžeme Vám dovést Váš případ do zdárného konce.

Přejeme Vám brzké uzdravení!

Zdraví Vás Advokátní kancelář Králík & Pavlík

4