Návrh na rozvod manželství - vzor

17.3.2015

Rozvod se často stává jediným východiskem z dlouhodobě nespokojeného manželství. V dnešním příspěvku naleznete vzor formuláře pro návrh na rozvod manželství, ale také důležité rady, na co si dát pozor a co už při sepisování žádosti musíte mít s partnerem vyřešené.

návrh na rozvod manželství

Informace o žádosti o rozvod i samotný vzor žádosti ke stažení je platný v roce 2024. V této oblasti nenastaly žádné právní změny, proto jsou informace stále aktuální.

Žádost o rozvod manželství

Žaloba o rozvod manželství, obecně známá také pod pojem žádost o rozvod, se podává k okresnímu (obvodnímu) soudu, do jehož obvodu spadá poslední společné bydliště manželů a bydlí-li v této lokalitě nyní alespoň jeden z manželů. Pokud tato podmínka není splněna, putuje vyplněný vzor na příslušný soud v obvodu, kde je bydliště žalovaného.

Než podáte návrh na rozvod manželství, musí být v případě nezletilých dětí narozených v manželství také vyřešena jejich výchova a příp. i úhrada výživného. Manželé by měly mít vyřešeny také majetkové poměry (dohodu o majetkovém vypořádání vám připraví Advokátní kancelář Králík & Pavlík), pokud se chtějí vyhnout případným sporům ohledně společného majetku.

Občanský zákoník 2014 a druhy rozvodu

Občanský zákoník z roku 2014 rozlišuje především tyto dva druhy rozvodu:

1. Rozvod se zjišťováním příčin rozvratu manželství
V tomto případě se soud zabývá odůvodněním a příčinami rozvratu manželství. Tato cesta je určena pro manžele, kteří se z jakýchkoliv důvodů nejsou schopni na rozvodu shodnout.

2. Rozvod bez zjišťování příčin rozvratu manželství
(nesporný rozvod)
Manželé se dohodnou na ukončení manželství rozvodem a splní-li zákonem stanové podmínky, soud manželství rozvede, aniž by zjišťoval příčiny rozvratu. Mezi podmínky pro splnění patří mj., že manželství trvalo nejméně rok, manželé spolu déle jak 6 měsíců nežijí, dohodli se na úpravě poměrů (výchova a výživa) nezletilých dětí a dále vyřešili majetkové poměry dohodou.

Nezapomeňte na přílohy

K vyplněnému a oběma manželi podepsanému návrhu na rozvod nezapomeňte dodat tyto přílohy:

  • kopii oddacího listu
  • dohodu upravující pro dobu po rozvodu vypořádání vzájemných majetkových poměrů, práva a povinnosti společného bydlení a vyživovací povinnost na dobu po rozvodu manželství
  • usnesení soudu o schválení dohody rodičů o výchově a výživě nezletilých dětí
  • kolková známka v hodnotě 2 000,- Kč
  • případné další přílohy

Pro více informací nás kontaktujte

Vzor žádosti o rozvod a proč využít odborníky?

Pod článkem naleznete vzor žádosti o rozvod a tuto žádost můžete podat sami i s potřebnými přílohami. Obrňte se ale trpělivostí – je možné, že vám žádost vrátí k doplnění tvrzení či doložení dalších důkazů a celé rozvodové řízení se tak bude protahovat.

Pokud svěříte problematiku svého rozvodu do rukou advokátů z Advokátní kanceláře Králík & Pavlík, nemusíte se v podstatě starat o žádnou administrativu, když předáním zastoupení a vyjádřením souhlasu s rozvodem u soudu vaše starosti ohledně rozvodového řízení končí. Nezapomeňte, že i dohoda o vypořádání vzájemných majetkových poměrů, práv a povinností bydlení obou manželů po rozvodu má své náležitosti. Obraťte se tedy na zkušené odborníky, kteří vám ušetří mnoho času i starostí.

Advokátní kancelář Králík & Pavlík se stane vaší oporou ve světě práva.

VZOR KE STAŽENÍ - prázdná verze
VZOR KE STAŽENÍ - vzorově vyplněná verze

Článek byl aktualizován 4. 2. 2024.

4