Nemajetková újma

25.10.2021

Zásah do zdraví, důstojnosti či soukromí osoby patří mezi typické příklady nemajetkové újmy. Jedná se o jakoukoli újmu, která pro poškozeného neznamená přímou ztrátu na majetku. Úzce může být nemajetková újma provázána majetkovou škodou či škodou v důsledku spáchání trestného činu.

Nemajetková újma

Následky této újmy jsou často závažné a projevují se i v majetkových poměrech poškozených. Náhrada nemajetkové újmy se označuje termínem tzv. zadostiučinění, které může mít různou formu a zpravidla se výše a způsob odškodnění vypočítává podle Metodiky nejvyššího soudu.

Bez odborné pomoci jsou šance mizivé

Při vyhodnocování všech okolností se bere v potaz, zda k újmě došlo za použití lsti či zda vznikla nevědomky. Jako příklad můžeme uvést odškodnění pozůstalých v případě ztráty blízké osoby či následky pracovního úrazu.

Situací, kdy máte nárok na získání odškodného při nemajetkové újmě, je nespočet. Z naší zkušenosti víme, že pokud poškozený nemá právní zastoupení, bývá jeho odškodnění podstatně nižší. Bez nároku na odměnu vyhodnotíme váš případ a za předpokladu, že vaše šance budou vysoké, zastoupíme vás v celém právním procesu.

Bolestné a náhrada škody

Bolestné je nejčastější nemajetkovou újmu, která se dále člení na tělesnou a duševní újmu. Z případů můžeme uvést pracovní úraz či úraz ve škole, nehodu, pokousání sousedovým psem či domácí násilí.

Cena zvláštní obliby

V některých případech může mít osobní vztah k věci daleko vyšší hodnotu než hmotná cena předmětu. V situacích, kdy dojte k poškození ze svévole či škodolibosti, hradí škůdce také cenu zvláštní obliby. Může se jednat například o rozbité hodinky, které se dědily z generace na generaci, zničené rodinné fotoalbum při požáru, vandalské posprejování secesní omítky či usmrcení domácího mazlíčka při dopravní nehodě.

Ztížené společenské uplatnění

Mezi časté, avšak velmi opomíjené, patří odškodnění i za ztížené společenské uplatnění. Pod tuto širokou oblast například spadá ztížené uplatnění v povolání, ve vzdělání, v rodinném či sportovním životě a v neposlední řadě také při uspokojování životních a společenských potřeb.

Nebuďte na vymáhání odškodného sami. S naší právní pomocí budou vaše šance vyšší a nemusíte si dělat starosti se všemi náležitostmi, které zajistíme za vás. Neváhejte nás kontaktovat, svoji odměnu vyúčtujeme pojišťovně či viníkovi a pro vás budou naše služby zdarma.

Poslat dotaz

4