Rozvod bez zjišťování příčin rozvratu manželství neboli nesporný rozvod

15.2.2024

Dobrý den, pane doktore,

s manželkou máme od svatby 8 let a dvě děti. Víc než rok nám manželství nefunguje. Našel jsem si přítelkyni, u které už několik měsíců bydlím a s manželkou jsme se domluvili na rozvodu. Máme jinak dobré vztahy a v podstatě nevznikly ohledně majetku, dětí či okolo výživného nějaké „třecí plochy“ a jsme na všem domluveni. Je možné mít rozvod bez soudu? Popřípadě co pro to máme udělat?

Děkuji a zdravím, Kamil L.

nesporný rozvod

Nesporný rozvod má svá pravidla

Vážený pane Kamile,
děkujeme za Váš dotaz. Nesporný rozvod (tedy rozvod bez dokazování příčin rozvratu manželství) je možný, ale za určitých podmínek. Z Vašeho dotazu není jasné, zda úpravu péče a výživy k dětem máte již soudně rozhodnutou a jestli máte sepsanou a podepsanou dohodu o majetkovém vyrovnání. Pokud ne a vaše dohoda s manželkou je jen ústní, je nezbytné mít tyto záležitosti vyřešené ještě před tím, než požádáte soud o nesporný rozvod.

Návrh na úpravu výchovy a výživy dítěte

Jedná se o několikastránkový dokument popisující Vaši situaci, který můžete buď s manželkou nebo sám připravit a v potřebném počtu vyhotovení na příslušném okresním soudu dle bydliště odevzdat k zahájení řízení, nebo můžete využít naše služby a vše s vámi projdeme, pomůžeme Vám s odůvodněním, doložením poměrů a vše za Vás k příslušnému soudu podáme. Navíc získáte přesné informace o průběhu soudního řízení, postavení orgánu sociálně-právní ochrany dětí (tzv. OSPOD), který je vždy soudem jako opatrovník dítěte ustanovován a soudu podává zprávu ze své činnosti. Pokud jste s manželkou domluveni, neměl by být u soudu problém se schválením Vašeho návrhu, pakliže nebude nějak odporovat zájmům vašich dětí.

Potřebuji právní radu 

Pokud se jedná o rozvádějící se pár, pak o úpravě poměrů k nezletilým dětem pro dobu před a po rozvodu manželství vždy rozhoduje soud, zatímco u nesezdaných párů postačí pouze jejich dohoda. V této problematice máme bohaté zkušenosti a pomáháme klientům tyto nepříjemné záležitosti komunikovat a řešit. V takovém případě nás neváhejte kontaktovat. https://www.kralik-pavlik.cz/kontakt

Majetkové vyrovnání při rozvodu

Možné je majetkové vyrovnání dohodou, které je v písemné podobě a doplněné ověřenými podpisy. Tento dokument si můžete připravit sami, ale z naší praxe víme, že v této oblasti klienti často sami chybují, protože s touto právní tématikou nemají dostatečné zkušenosti. Chybně či neúplně sepsaná dohoda o majetkovém vyrovnání může být zdrojem mnoha nepříjemných problémů v budoucnu. Proto vždy doporučujeme konzultaci se zkušeným advokátem. V případě, že dohoda není možná, rozhoduje o rozdělení majetku soud.

Více informací ohledně rozvodu a dělení majetku naleznete v našich článcích na toto téma.

Rozvod manželství bez zjišťování příčin rozvratu manželství

Aby mohlo dojít k rozvodu manželství bez zjišťování příčin rozvratu manželství, je nutné splnit tyto podmínky:

  • Manželství musí trvat minimálně jeden rok
  • Oba manželé musí s rozvodem souhlasit
  • Je vyřešené majetkové vyrovnání
  • Je vyřešená výchova a výživa dítěte/dětí
  • Manželství neplní svůj účel
  • Manželé spolu nežijí minimálně 6 měsíců

Chci pomoci s rozvodem 

Tuto poslední podmínku by bylo ve Vašem případě možné splnit, protože zahrnuje i společné bydlení manželů v jedné nemovitosti, avšak manželé již žijí každý svým životem (tzn. každý má vlastní hospodaření s financemi, manželé tráví čas odděleně a nežijí spolu intimně).

Pokud jsou tyto podmínky splněné, můžete požádat o tzv. nesporný rozvod, a to formou příslušného návrhu k soudu. Chcete-li si být jistí, že jsou všechny podklady v pořádku a celá záležitost proběhne hladce, nechte kontrolu dokumentů na nás. Rádi vám s celým rozvodem pomůžeme.

Děkujeme za Váš dotaz a přejeme, ať se Vám daří.
Zdraví Vás Advokátní kancelář Králík & Pavlík

4