Výhody paušálních odměn pro naše klienty

4.10.2016

Mezi časté otázky našich klientů patří ceny za právní služby. Především podnikatelé a firmy se často obávají vysokých cen, protože potřebují naše služby využít častěji. Nabízíme proto dlouhodobé řešení právních potřeb a problémů, které svým klientům zajišťujeme v rámci výhodných paušálních odměn.

Jaké ceny nabízíme?

Podle potřeb klienta je možné naše právní služby začlenit do několika typů odměn.

Smluvní odměna

Smluvní odměna je sjednána s ohledem na časovou a právní náročnost konkrétního případu.
Člení se na tyto typy:

  • úkonová (víte přesně, kolik za právní úkon zaplatíte a nezáleží na tom, kolik času s případem strávíme - využívá se pro kontrolu a sepsání dokumentů, jednání u soudu a další)
  • paušální (jedná se o pevnou částku, která je nejčastěji účtovaná měsíčně a zahrnuje pravidelné poskytování služeb v určitém rozsahu - výhodné především pro podnikatele a firmy)
  • hodinová (využívá se v případech, kdy se očekává rychlé a snadné vyřešení problému)
  • podílová (odměna je dána procenty z výsledku řízení - nejčastěji je využívána při vymáhání pohledávek)

Mimosmluvní odměna

Český právní řád stanovuje tarif advokátních služeb, který naleznete zde. Využívá se v situacích, kdy není stanovena smluvní odměna. S našimi klienty však využíváme především smluvní odměny. Advokátní tarif využíváme zejména v případech obhajoby v trestním řízení. Tato tzv. mimosluvní odměna také platí v případě soudního řízení, kdy je neúspěšná strana povinna straně úspěšné v soudním řízení hradit tzv. náklady řízení, které jsou stanoveny soudem dle advokátního tarifu.

Paušální poplatek za právní služby

Podobně jako si platíte pojištění a v případě potřeby je vám pojišťovna k dispozici pro řešení vašich problémů, tak je možné mít takto k dispozici i právní služby. Forma paušálních odměn je ideálním řešením pro podnikatele a firmy, kteří právní podporu potřebují v pravidelných intervalech.

Paušální právní pomoc je dostupná a cenově zvýhodněná - již od 1 990 Kč bez DPH měsíčně dle požadavků klienta. Obsahuje penzum hodin, které je možné při nevyčerpání převést do dalšího měsíce. V rámci paušálů řešíme poradenství, kontrolu smluv a dalších důležitých dokumentů, správu nemovitostí či řešení dlouhodobých právních problémů.

Přečtěte si více o cenách.

Výhody paušálních odměn

  • zvýhodněná sazba, která lze dát do nákladů
  • potřeby paušálních klientů se řeší přednostně
  • dlouhodobá spolupráce
  • podrobně známe potřeby klientů a můžeme flexibilně reagovat
  • rychlé a efektivní řešení

Vyzkoušejte nezávazně právní služby s paušální odměnou v advokát kanceláři v Hradci Králové či Chlumci nad Cidlinou na 3 měsíce. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat!

4