Převod nemovitosti v rodině

15.8.2022

Převod nemovitosti v rodině je oblíbenou formou, jak za života rozdělit svůj majetek a vyhnout se dědickému řízení. Navíc díky darování v rodině je jen na vás, komu svůj majetek věnujete a nemusíte se spoléhat na zákonem danou posloupnost dědiců a případné dělení majetku. Další výhodou je to, že převod nemovitosti je snadný, rychlý a s minimálními náklady. Jak na to?

Co je k převodu nemovitosti potřeba?

Co je psáno, to je dáno. A to platí i u tohoto případu. K převodu nemovitosti v rodině potřebujete především darovací smlouvu s identifikací dárce a obradovaného (jména, adresy, datum narození/rodné číslo) a přesným popisem darované nemovitosti (adresa, číslo parcely, list vlastnictví, uvedení katastrálního území). Jedná se o jednoznačný projev vůle dárce darovat uvedenou nemovitost a obdarovaným tuto nemovitost přijmout.

Vždy doporučujeme vypracovat darovací smlouvu na míru – díky tomu lze do smlouvy uvést například služebnost (věcné břemeno) s nárokem na dožití či jiné podmínky k dalšímu užívání nemovitosti dárcem.

Pamatujte také na to, že v případě neshod je velmi komplikované požadovat navrácení daru, proto si převod nemovitosti vždy dobře promyslete. Odvolání daru je ze zákona možné pouze pro nouzi či nevděk, případné jiné důvody je třeba dopředu smluvně sjednat.

Chci připravit darovací smlouvu 

Darovací smlouva musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Poplatek za ověření podpisu je 30 Kč a je k němu nutný občanský průkaz či jiný doklad totožnosti. Ověření podpisu zajistíme také v naší advokátní kanceláři.

Návrh na vklad do katastru nemovitosti lze provést buď osobně na příslušném katastrálním úřadě, poštou nebo on-line elektronicky. Zde je nutné opět vyplnit potřebné identifikační údaje a jako přílohu dodat darovací smlouvu. Návrh na vklad nemusí být úředně ověřený. Za každý návrh na vklad je nutné uhradit správní poplatek v současné výši 2 000 Kč.

Návrhy na vklad do katastru nemovitostí a darovací smlouvu je nutné předat na podatelnu katastrálního úřadu, kde si dokumenty nechají, a proto je vždy dobré mít další kopii návrhu na vklad, kterou vám označí razítkem a vrátí pro potvrzení o zahájení řízení.

Zahájení řízení o změně vlastnického práva

Následuje 20denní lhůta, během které je nemovitost zaplombována a kdy je možné katastrální změny připomínkovat nebo s nimi nesouhlasit. Nejdéle do 30 dní od vložení návrhu zasílá katastrální úřad rozhodnutí o změně vlastnického práva.

Potřebuji odbornou konzultaci 

Co vše se platí při převodu nemovitosti v rodině?

S převodem nemovitosti v rodině jsou vedle odměny spojeny tyto poplatky.

  • Ověření podpisu – 30 Kč za jeden podpis
  • Správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí – 2 000 Kč (cena platí od 1. 1. 2020)
  • Daň z příjmu 15 % z hodnoty nemovitosti – není nutné platit, pokud je nemovitost darovaná v hlavní příbuzenské linii (děti, rodiče, prarodiče, vnoučata a pravnoučata), ve vedlejší linii (manželé, sourozenci, neteř, synovec, rodiče či děti od manžela) či dárce a obdarovaný sdílí jednu domácnost déle než 1 rok.

Pozor na daně: I když obdarovaný spadá do výše uvedených kategorií a daň z příjmu se nebude platit, je nezbytné v případě, pokud hodnota nemovitosti překročí hranici 5 milionů Kč, oznámit tento dar Finančnímu úřadu. Další daní, na kterou je potřeba pamatovat, je daň z nemovitých věcí, která se podává skrze daňové přiznání nejpozději do 31.1.

Jak probíhá převod nemovitosti u nás?

Po sjednání schůzky či ještě před ní vám připravíme darovací smlouvu na míru a návrh na vklad do katastru nemovitostí. Ověříme všechny informace, podpisy dárce i obdarovaného a zkontrolujeme, zda není nemovitost zatížena břemenem, které by převod komplikovalo. Zajistíme za vás také předání dokumentů katastru nemovitostí.

S naší advokátní kanceláří  proběhne převod vaší nemovitosti hladce a se všemi potřebnými náležitostmi. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

4