Reklamace zájezdu a kdy ji využít

21.8.2016

Člověk se na dovolenou těší celý rok. Vybírá krásné lokality, luxusní ubytování a dobrou cenu. Jaké pak ale přijde rozčarování, když sliby cestovní kanceláře neodpovídají realitě? Celoroční plány zkažené, v případě zahraničního zájezdu i vyčerpaná dlouho šetřená dovolená v práci a především zklamání. Zkaženou dovolenou vám již nikdo nevrátí, můžete však při reklamaci zájezdu získat určitou kompenzaci.

Co si k reklamaci zajistit?

Cestovní kanceláři můžete reklamovat to, k čemu se písemně zavázala ve smlouvě o zájezdu. Tato smlouva může odkazovat také na číslo zájezdu na webových stránkách či katalogu, proto si kopii včas uschovejte. V jiných případech se jedná o výpis vybavení a služeb, co vše zájezd zahrnuje.

Nedávno jsme řešili jeden dotaz ohledně reklamce dovolené. Níže vám přinášíme další tipy k reklamaci.

 • Než se do reklamce pustíte, prostudujte si podmínky zájezdu a smlouvu, zda na reklamaci máte nárok.
 • Reklamce zájezdu musí mít písemnou formu, nejlépe po skončení dovolené navštivte cestovní kancelář a sepište reklamační protokol.
 • Reklamaci provozovateli zájezdu (popř. delegátovi či jiné kompetentní osobě) podejte ihned na místě, nejdéle do 30 dní po ukončení zájezdu (cestovní agentuře či cestovní kanceláři).
 • S nahlášením vady zájezdu stanovte i termín, do kdy bude tato situace vyřešena. Pokud se nic nestane, můžete nápravu zařídit na své náklady, které zpětně cestovní kanceláři dáte k proplacení.
 • Co chcete reklamovat, zdokumentujte (v době chytrých telefonů je ideální vše zaznamenat na fotografie či videa)
 • Co není možné zdokumentovat, nechte si potvrdit písemně od delegáta, dopravce či jiné kompetentní osoby (co by měla písemná podoba dokumentu o reklamaci obsahovat, naleznete zde).
 • Pokud je to možné, doložte kontakty na svědky, popř. jejich čestné prohlášení.
 • Na vyřízení reklamce zájezdu má cestovní kancelář 30 dní.

Nejčastější důvody k reklamaci zájezdu

Pokud má zájezd takové vady, že v něm nelze pokračovat a vy z opodstatněných důvodů odmítnete náhradní řešení cestovní kanceláře, dopraví vás na své náklady zpět před plánovaným termínem. Většinou se však jedná o vady, které je možné na místě řešit.

 • Pokoj dle slibů nemá klimatizaci, má méně hvězdiček, chybí očekávaný animační program, cestovní kancelář dle plánu nezajistila odvoz z/na letiště (v těchto případech můžete službu doplatit sami a následně ji vymáhat po cestovní kanceláři).
 • Neodpovídající lokalita (špatné umístění hotelu, vzdálená pláž...).
 • Poškození pokoje, nedostatečný úklid, hmyz na pokoji či nefunkční vybavení pokoje.
 • Špinavý bazén (pláž) či špatný výhled.
 • Hluk či zápach v místě ubytování, neodpovídající úroveň stravování.
 • Cestovní kancelář zodpovídá i za služby svých dodavatelů (hotel, dopravce, doprovodný program).
 • Nelze reklamovat situace, které není možné ovlivnit (např. zpožděné letadlo, kolona na silnici, špatné počasí...).
 • Můžete také žádat finanční odškodnění za psychickou újmu a komplikace spojené se zkaženou dovolenou.

Na koho se při reklamaci zájezdu obrátit?

Pokud se nedohodnete s cestovní kanceláří či cestovní agenturou, můžete se obrátit na Asociaci českých cestovních kanceláří či přímo na nás, kdy vám pomůžeme připravit všechny podklady a zastoupíme vás i před soudem, což bývá často krajní případ řešení.

Doporučujeme při reklamaci zájezdu nepřehánět a nevyhrožovat. Chápeme, že zkažená dovolená je velmi nepříjemná, ale snažte se vše řešit s chladnou hlavou a lidským přístupem. Určitě se nevyplácí hledat vady tam, kde nejsou, jen aby vznikla nějaká sleva v rámci reklamace. Vše se ověřuje a vy byste pak z jednání nemuseli vyjít dobře (mohli byste hradit nemalé soudní náklady i náklady spojené s právním zastoupení protistrany).

Výše slevy u reklamace zájezdu

Jakou slevu za reklamaci můžete získat, vám orientačně napoví Frankfurtská tabulka slev či ITQ standard (Mezinárodní standard kvality cestovních služeb), podle kterých se řídí nejen většina cestovních kanceláří a agentur, ale i soudů. Reklamovat však můžete i další vady, které v tabulce nejsou uvedeny a zájezd vám znepříjemnily.

Chcete vědět více? Chcete pomoci s vaší reklamací zájezdu? Neváhejte nás kontaktovat.

4