Srážka s chodcem – postup, právní rámec a náhrada škody

8.6.2024

Srážka s chodcem patří bohužel mezi časté dopravní incidenty. Z právního hlediska je důležité rozumět povinnostem, které vyplývají ze zákona, a zároveň znát možnosti, jak postupovat při řešení náhrady škody. Přinášíme vám postup, jak při srážce s chodcem postupovat a další doporučení, které vám pomohou nejen v řešení odškodného.

srážka chodce

Okamžitý postup po srážce

Jakmile dojde k dopravní nehodě, je ze zákona nezbytné ihned bezpečně zastavit a poskytnout první pomoc. Pamatujte, že ujetí od dopraní nehody je trestným činem a přitěžující okolností. Pojďme si tedy zopakovat, co dělat po srážce s chodcem.

  • Zastavení a poskytnutí pomoci: Řidič je povinen zastavit a poskytnout chodci první pomoc. Zároveň je nutné zajistit, aby místo nehody neohrožovalo další účastníky silničního provozu.
  • Volání záchranné služby 155: V případě zranění je nutné okamžitě volat záchrannou službu a informovat je o situaci. Pokud je chodec na první pohled v pořádku a lékařskou pomoc nevyžaduje, i přes to vždy doporučujeme záchranku zavolat a obrátit se na odborníky.
  • Oznámení nehody policii 158: Pokud došlo k zranění, je povinností informovat policii, která provede ohledání místa nehody a sebere výpovědi od svědků.

Potřebuji advokáta 

Právní aspekty a náhrada škody po srážce s chodcem

Když dojde ke srážce s chodcem, aktivuje se řada právních procesů, které určují, jak bude situace řešena z hlediska odpovědnosti a kompenzace škody.

Určení odpovědnosti

Prvním krokem po nehodě je obvykle Policií ČR určno, kdo nese jakou míru odpovědnosti za incident. Tento proces obvykle zahrnuje analýzu důkazů, jako jsou svědectví, záznamy z bezpečnostních kamer, skvrny po brzdění a další informace. Zákon o silničním provozu stanovuje, že řidiči musí věnovat zvýšenou pozornost ochraně chodců. Nicméně, pokud chodec vstoupil do silnice mimo přechod nebo při červeném světle, může být částečně nebo zcela odpovědný za nehodu.

Náhrada škody

Po určení odpovědnosti následuje obvykle další formalizovaný proces, a to přestupkové řízení či trestní řízení, v rámci kterého lze vyjednávat o náhradě škody. Chodec, který utrpěl zranění nebo jiné škody, může uplatnit nárok vůči viníkovi, jeho pojišťovně či jeho zaměstnavateli na kompenzaci. Tato náhrada může zahrnovat léčebné výdaje, bolestné, ztrátu příjmů v důsledku neschopnosti pracovat, a také náhradu za morální újmu nebo trvalé následky zranění. V případě smrtelné nehody mají nárok na odškodnění také pozůstalí.

Více o odškodnění dopravní nehody 

Role pojišťovny

Ve většině případů zastupuje řidiče jeho pojišťovna, která se ujme jednání o výši náhrady. Je důležité, aby byla pojišťovna informována o nehodě co nejdříve. Pojišťovna shromáždí prvotní doklady, vč. policejního protokolu a dalších důkazů a na základě uplatnění rozhodne o poskytnutí konkrétních pojistných plnění. Nejlépe uděláte, pokud činíte správné kroky ihned po dopravní nehodě a nečekáte až na situaci, kdy nebudete spokojeni s výší odškodného vypočítaného pojišťovnou, neváhejte se na nás obrátit

Právní řízení

Pokud se strany nedohodnou na výši kompenzace, může být případ předán k soudu. Soudní řízení může být časově náročné a finančně nákladné, proto je často preferováno mimosoudní vyrovnání.

Srážka chodce s tramvají

Srážka chodce s tramvají má svá specifika. Tramvaje mají výrazně delší brzdnou dráhu než běžná motorová vozidla. Proto, i když řidič včas zareaguje, může dojít ke kolizi, pokud je chodec blízko tramvajové trati. Na druhou stranu je jasně vidět, kudy vedou tramvajové koleje, proto se v těchto místech z hlediska chodce očekává zvýšená opatrnost. Vzhledem k tomu, že se jedná o hromadný dopravní prostředek, může dojít i ke zranění cestujících, kteří mají také nárok na náhradu škody.

Naše doporučení

V případě dopravní nehody je důležité shromáždit a zachovat veškerou důležitou dokumentaci – ať už jde o lékařské zprávy, účty a doklady o ztrátě příjmů či dokumentace o nehodě a výpovědi svědků. Druhým krokem je získání právního zastoupení, které pomůže vyřešit právní procesy a zajistí spravedlivé vypočítání náhrady škody. Neváhejte se na nás obrátit. Máme s řešením dopravních nehod a s odškodněním mnohaleté zkušenosti.

4