Svěřenské fondy

29.2.2016

Nový občanský zákoník ještě více upravil formu předání majetku – tedy dědické řízení. Ale ani po těchto úpravách prosté dědické řízení nedává možnost řešit některé situace, které život přináší. Proto je nově legalizovaný institut svěřenských fondů nástrojem, který toto řešení přináší a to velmi jednoduchou formou.

Svěřenské fondy mají smyl

Po legalizaci svěřenských fondů novým občanským zákoníkem se v krátké době rozpoutala debata o přínosnosti tohoto nového právního institutu a o jeho možné zneužitelnosti. Naštěstí od konce května 2014 se situace relativně uklidnila. Podezření vycházející z neznalosti procesů a ochranných nástrojů se nepotvrdila a žádná výrazná negativní legislativní změna týkající se svěřenských fondů není na obzoru. 

Návrh zákona, který zavádí registr svěřenských fondů, se blíží dokončení. Již nyní je zřejmé, že se novelou podaří eliminovat nebezpečí zneužití svěřenských fondů jakým je praní špinavých peněz či jiná korupční jednání; zároveň přinese mnoho pozitiv např. vydávání IČ pro každý svěřenský fond

Co je svěřenský fond a kdy se využívá?

Svěřenský fond (označován nesprávně jako svěřenecký fond) není žádnou novinkou, avšak od roku 2014 se v naší společnosti dočkal rozmachu. Pokusme se nyní trochu více představit tento nový institut předávání majetku:

  • Svěřenské fondy mají svůj počátek ve starověkém Římě, kde nacházíme první zmínky o tzv. „fideicommissum“, tedy někdo svěřil něco do něčí poctivosti.
  • V průběhu staletí se ujasnilo mnoho procesních i právních náležitostí a vyvinul se naprosto běžný legální nástroj, kterým lze podle vlastní vůle uspořádat a zjednodušit různé formy předání majetku zejména rodinným příslušníkům a dalším generacím.
  • U nás bohužel došlo k přerušení tohoto vývoje na několik desítek let. Až nyní od 1.1.2014 je možné svěřenský fond založit i v ČR.
  • Ani to se neobešlo bez těžkostí a podezření z nelegálních cílů jako je vyhýbání se placení dluhů a zneprůhlednění vlastnictví majetku.
  • Je faktem, že principem svěřenského fondu je vyčlenění (převod) vlastního majetku do svěřenského fondu a určení správce (správců), který odpovídá za péči o tento majetek a jeho následné předání podle dispozic zakladetele.
  • Jako u každé nové věci procházíme etapou otázek. Je nutné poznamenat, že mnoho daňových a procesních nejasností je již objasněno. Známe jasná a jednoduchá řešení a odpovědi na otázky ohledně zdanění.
  • První svěřenské fondy jsou již založeny a další se připravují.

Svěřenské fondy a trusty

Advokátní kancelář Králík & Pavlík v této oblasti spolupracuje se společností Svěřenské fondy a trusty s.r.o.

Zajímá vás problematika svěřenských fondů? Uvažujete o převodu svého majetku právě touto cestou? Neváhejte nás kontaktovat, rádi vás svěřenskými fondy provedeme, od podrobného vysvětlení až k založení smlouvy a samotnému převodu majetku.

Advokátní kancelář Králík & Pavlík ve spolupráci s Martinem Strnadem ze společnosti Svěřenské fondy a trusty s.r.o.

Článek byl aktualizován 4. 1. 2021.