Pravidlo tří let aneb promlčecí lhůta u rozvodu

10.9.2020

Rozvod se skládá ze tří částí – péče o dítě či děti po rozvodu, rozvod manželů a majetkové vyrovnání. A právě majetkovému vyrovnání se budeme věnovat v dnešním článku. Společné jmění manželů lze vyřešit buď dohodou o majetkovém vyrovnání v rámci rozvodového řízení, nebo až po rozvodu – v tomto případě platí promlčecí lhůta v délce tří let.

Co se stane, když promlčecí lhůta vyprší?

Pokud se v tříleté lhůtě po rozvodu na majetku nedohodnete, a to buď soudně, nebo formou dohody u advokáta, přichází zákonná domněnka o rozdělení majetku. Ta spočívá v tom, že se nemovité věci stanou spoluvlastnictvím obou manželů, kdy každému z nich bude náležet jedna ideální polovina a movité věci budou ve výlučném vlastnictví toho, kdo je na konci tříletého období užíval pro svou potřebu, své rodiny či rodinné domácnosti. Mohlo by se stát, že by tyto movité věci žádný z manželů neužíval. V tomto případě se stanou oba jejich podílovými spoluvlastníky.

Chci právní pomoc

Pozor, ať na promlčecí lhůtě neproděláte

Papíry o rozvodu máte podepsané a na vše ostatní je dost času? V každém případě si pohlídejte tříletou promlčecí lhůtu. V naší praxi se setkáváme s klienty, kteří buď přišli za minutu dvanáct nebo až po uplynutí tříleté lhůty a chtějí řešit vzniklé problémy.

Největším strašákem jsou společné dluhy. Dále se jeden z manželů může cítit poškozen, protože nechal ve společném bytě vybavení, které nakoupili během manželství. A v neposlední řadě nesmíme zapomenout na odpovědnost ze společného majetku.

Pravidlo tří let se týká i dluhů

Pokud nedojde ke zmíněné písemné dohodě, týká se pravidlo tří let také dluhů. Pokud v průběhu manželství vznikla hypotéka, úvěr či jiný druh půjčky, bude tento dluh po uplynutí promlčecí lhůty v podílovém majetkovém společenství bývalých manželů. Zde bude rozdíl od společného jmění, kterému je třeba rozumět jako bezpodílovému společenství.

Dejte si proto pozor, ať víte o všech půjčkách a dluzích vzniklých během manželství (velkým problémem může být půjčka bez vědomí druhého z manželů). Po třech letech po rozvodu už není cesty zpátky.

Ani Popelka by po rozvodu k bohatství nepřišla

Do společného jmění manželů (SJM) spadá movitý a nemovitý majetek, který vznikl během manželství a při rozvodu se dělí na polovinu. Ale i to má své výjimky, například tyto:

  • Pokud jeden z manželů obdrží dědictví či majetek darem, spadá toto jmění do jeho výlučného majetku.
  • Další výjimkou může být i to, pokud by jeden z manželů prokazatelně vedl zahálčivý život, zatímco druhý z manželů se zasloužil o nabytí a udržení majetku náležejícího do společného jmění. V tomto případě by soud mohl přistoupit k jiné úpravě než obecné rovnosti podílů manželů, na toto však nelze spoléhat a jedná se spíše o výjimečnou situaci.
  • Bohatství a majetek získaný před sňatkem se do rozdělení majetku při rozvodu také nezapočítává.
    Někteří snoubenci využívají před svatbou předmanželskou (popř. po sňatku manželskou) smlouvu, ve které je majetek zaznamenán.

Hledáte právní pomoc? Neváhejte se na nás obrátit. Během naší mnohaleté praxe jsme ke spokojenosti klientů vyřešili mnoho náročných případů.

4