Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost – otázky a odpovědi

22.12.2017

V posledních několika měsících je pracovní trh velmi aktivní – ekonomika stoupá a s ní roste i poptávka po nových zaměstnancích. To ale neznamená, že by se neřešila potřeba zaměstnavatelů propustit zaměstnance na základě výpovědi pro nadbytečnost. Kdy na to má zaměstnavatel právo? Máte nárok na odstupné? Pojďte se podívat na častější otázky, které vás zajímají.

výpověď

Kdy má zaměstnavatel právo vás propustit pro nadbytečnost?

Výpověď pro nadbytečnost můžete obdržet pouze ve chvíli, kdy je jasně prokazatelné, že jste v zaměstnání nadbyteční. O jaké situace se například jedná?

  • Lidská práce je nahrazena stroji
  • Celkové snižování počtu zaměstnanců
  • Omezení provozu či snížení výrobní kapacity
  • Z organizačních důvodů (přestěhování zaměstnavatele, jeho zrušení či další důvody)

Kdy naopak jedná zaměstnavatel protiprávně?

Vnímáte výpověď pro nadbytečnost jako křivdu? Nesouhlasíte s tím, že již pro zaměstnavatele nejste přínosem? V tom případě se můžete obrátit na soud. Pokud chcete své šance na úspěšné zakončené soudní jednání zvýšit, neváhejte se obrátit na zkušené advokáty. Máte právo se bránit, a my budeme vaší právní oporou.

V takovém případě je pak na zaměstnavateli, aby prokázal důvody k vašemu propuštění. Pamatujte na to, že do 2 měsíců se můžete proti výpovědi bránit tím, že podáte  žalobu k soudu na její neplatnost. V jakých situacích si zaměstnavatel počíná protizákonně?

  • Propustí-li stávají zaměstnance a přijme na jejich místo nové.
  • Zruší-li pracovní místo, z čehož plyne Výpověď pro nadbytečnost a po propuštění zaměstnance pracovní místo obnoví.
  • Zavře-li zaměstnavatel pobočku a následně ji znovu otevře (jak stávající, tak v blízkém okolí).

Obdržel jsem výpověď pro nadbytečnost – mám nárok na odstupné?

Ano, nárok na odstupné máte a jeho výše se vypočítává podle let, které dotyčný v zaměstnání strávil. Odstupné je navíc vyšší než průměrná mzda, protože se z něj neodvádí sociální a zdravotní pojištění.

  • Do 1 roku = minimálně 1 měsíční plat
  • 1–2 roky = minimálně 2 měsíční platy
  • 2 a více let = minimálně 3 měsíční platy

Proč si zaměstnavatel vybral mě, a ne kolegu?

Pokud je výpověď pro nadbytečnost podložena organizačními změnami, má zaměstnavatel právo propustit kohokoliv. Záleží tedy zcela na něm, jaká kritéria si nastaví.

Máte další otázky? Neváhejte se na nás obrátit.

4