Zanedbání lékařské péče i pomoc lékařům

27.8.2021

Oblast lékařské péče je v souvislosti s vymáháním škody značně rozsáhlá a zasahuje do mnoha oblastí, jako je třeba dopravní nehoda, nemajetková újma či pracovní úraz. Jedná se o velmi citlivé téma, které se často rozroste do obrovských sporů. Než se do vymáhaní odškodného pustíte, zkonzultujte s námi zdarma vaši újmu.

Zanedbání lékařské péče

Řekneme vám, jaké jsou vaše šance na úspěch i to, zda nebude lepší od případného soudního sporu upustit a vyhnout se tak nákladům spojených se znaleckými posudky a v případě prohry také úhradě právního zastoupení protistrany.

Zanedbání lékařské péče

Při prokazování zanedbání zdravotní péče vždy vycházíme ze znaleckých posudků, které prokáží zdravotní či duševní újmu v souvislosti s neodborně poskytnutou lékařskou péčí. Odškodnění se obvykle poskytuje zejména za bolestné, ztížení společenského uplatnění, ztrátu na výdělku, také v souvislosti s dietou či dokonce úklidem domácnosti, mohou být poskytnuty zálohy na náklady spojené s léčením.

Je to už delší čas, kdy se v důsledku nevhodné lékařské péče zhoršil váš zdravotní stav? Využijte včas tříletou subjektivní promlčecí lhůtu k uplatnění nároků. Pomůžeme vám.

Pomůžeme pacientům i lékařům

Při soudních jednáních nezastupujeme pouze poškozené pacienty, ale také lékaře. Víme, že na odpovědnost lékařů je v současném světě kladen velký důraz a lidé často žijí v představě, že medicína dokáže zázraky.

Nepopíráme, že to tak v mnoha případech je, ale i přesto se musí počítat s tím, že člověk není ani přes sebelepší znalosti neomylný a že existuje určité riziko nezdaru. Ať už se jedná o oblast porodnictví, chirurgie či dalších zdravotnických oborů - ve všech může dojít k trvalým následků či úmrtí. Lékař postupující v souladu se standardy poskytování odborné zdravotní péče a s přihlédnutím k současným poznatkům vědy nemůže být odpovědný za případný nezdar.

Nebuďte v tom sami

Napište si o bezplatné posouzení vaší újmy. Vaši situaci zhodnotíme a v případě zájmu vás budeme v celém procesu zastupovat a doporučíme vám nejvhodnější postup.

Hledám právní pomoc

4