Změna společenské smlouvy

26.6.2015

Dne 1.1.2014 vstoupil v platnost Nový občanský zákoník (NOZ) a Zákon o obchodních korporacích (ZOK). Tyto dva klíčové zákony se týkají každého podnikatele a firmy. Změna společenské smlouvy patří mezi jednu z povinností vyplývající z nových změn, které by se měla věnovat každá společnost s ručením omezeným. Co je nutno udělat a jaké jsou následky, pokud se smlouva nezmění?

Povinnosti a změna společenské smlouvy

Nový zákon stanovil, že do 1.7.2014 jsou všechny společnosti povinné přizpůsobit společenské smlouvy ZOK a upravenou společenskou smlouvu založit do sbírky listin. Pokud tak není učiněno, nese za to společnost i její orgány odpovědnost a důsledky. Neočekávalo se, že by ihned po uplynutí této lhůty nastala kontrola smluv, ale postupem času kontroly jistě budou a nedodržení zákona bude sankcionováno. Při odhalení, že společnost změnu společenské smlouvy neprovedla, je vyzvána soudem ke splnění zákonné povinnosti ve stanovené lhůtě.

Pokud ani po tomto kroku změny nenastanou, soud společnost zruší a nařídí její likvidaci. Neuposlechnutí výzvy může být sankcionováno rovněž pořádkovou pokutou až do výše 100.000,- Kč.

Ve kterých případech je třeba společenskou smlouvu změnit?

Zákon udává, jaké náležitosti musí nově společenská smlouva mít. Každá společnost je individuální a nelze tedy stanovit jednou formu platnou pro všechny. Pojďme se tedy podívat na nejčastější důvody, které vedou ke změně této smlouvy a na co by si jednatelé měli dát pozor.

  • Ve smlouvě je nutné uvést konkrétní počet jednatelů.
  • Je nezbytné určit a označit podíly.
  • U s.r.o. lze vydat k obchodnímu podílu kmenový list, což je obdobná forma jako u a.s. akcie.
  • Společnosti s.r.o. již nemají povinnost vést rezervní fond.
  • Údaje společnosti (jméno, sídlo, IČ a údaj o zápisu v OR) musí být povinně uveden na obchodních listinách a internetových stránkách.

Nemáte ještě upravenou společenskou smlouvu?

Nechte starosti se společenskou smlouvou na Advokátní kanceláři Králík & Pavlík. Zkušení advokáti zhodnotí současné dokumenty a navrhnou nejvhodnější postup. V případě zájmu se také postarají o organizaci valné hromady a zajistí vložení potřebných dokumentů do Sbírky listin.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

4