Dotaz: Co musí obsahovat pracovní smlouva?

3.8.2015

Dobrý den,
chtěla bych Vás poprosit o informaci. Mám za sebou úspěšný pohovor do svého prvního zaměstnání a po všech různých dohodách budu poprvé podepisovat pracovní smlouvu. Chtěla bych se zeptat, co všechno musí obsahovat pracovní smlouva, na co si dát pozor a co je vhodné do pracovní smlouvy zařadit?

Také bych se chtěla zeptat, jak řešit přesčas? Můžu jej odmítnout? A musí být informace o přesčasech součástí pracovní smlouvy?

Děkuji, Bára K.

Odpověď na dotaz

Vážená paní Báro,

pracovní smlouva musí být uzavřena písemně a musí obsahovat druh práce, který budete pro zaměstnavatele vykonávat, místo výkonu práce a den nástupu do práce. To jsou základní náležitosti pracovní smlouvy, které postačí k tomu, aby byla pracovní smlouva uzavřena.

Často bývá ze strany zaměstnavatele sjednána zkušební doba, která nesmí být delší než 3 po sobě jdoucí měsíce ode dne vzniku pracovního poměru, tj. pro Vás ode dne nástupu do práce. Na toto ustanovení se tedy případně při kontrole smlouvy zaměřte, aby bylo v souladu se zákonem. Zkušební dobu je pak možné sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce, tedy pokud by Vám zaměstnavatel nedal podepsat zkušební dobu dříve, nežli do práce nastoupíte, nemá na její další sjednání právo.

Zaměřte se též na skutečnosti, které jsou často v pracovní smlouvě uvedeny - to je například porušení pracovní kázně, co zaměstnavatel za její porušení považuje apod., neboť to pro Vás může mít důsledky týkající se výpovědi z pracovního poměru. Také tato ustanovení se nevyplácí podcenit.

Pokud jde o přesčas, tak informace o přesčasech nemusí být součástí pracovní smlouvy. Práci přesčas je možné konat jen výjimečně a zaměstnavatel Vám ji může nařídit jen z vážných provozních důvodů, když nařízená práce přesčas nesmí činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a ne více než 150 hodin v kalendářním roce. Nad tento rozsah je to možné pouze v případě dohody se zaměstnancem. Tedy nařídit práci přesčas je možné, ale jen za výše uvedených podmínek.

Více se o pracovní smlouvě dočtete v článku Pracovní smlouva a její vzor.

Zdraví Vás Advokátní kancelář Králík & Pavlík

4