Pracovní smlouva a její vzor

12.8.2015

Pracovní smlouva je pracovněprávní dokument, jehož podcenění je velice riskantní. Často tuto smlouvu podceňuje jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec a považuje se za pouhou formalitu. Pojďte se podívat na pracovní smlouvu, dodatek k pracovní smlouvě a několik tipů, co byste měli před podpisem vědět.

pracovní smlouva

Informace o pracovní smlouvě i samotný vzor pracovní smlouvy ke stažení je platný v roce 2024, stejně tak, jako dodatek k pracovní smlouvě. V této oblasti nenastaly žádné právní změny, proto jsou informace stále aktuální.

Co musí pracovní smlouva obsahovat?

Tomuto dotazu jsme se věnovali v nedávném článku Dotaz: Co má obsahovat pracovní smlouva, ve kterém naleznete veškeré podrobnosti.

Lze si před podpisem vzít smlouvu domů k pročtení?

Důkladné prostudování smlouvy před podpisem by mělo být samozřejmostí, a to ať už se jedná o pracovní smlouvu či jakoukoliv jinou. V naprosté většině případů je možné mít smlouvu před podpisem u sebe a zkonzultovat ji s partnerem či s právníkem.

Pracovněprávní vztah je založený na důvěře – stejně tak, jako jste vy posílali životopis a další dokumenty, aby si vás mohl zaměstnavatel prověřit, tak i on by vám měl poskytnou k náhledu pracovní smlouvu v dostatečném předstihu před podpisem. Argumenty, že se takto ve firmě nepostupuje, jsou jen výmluvou. O to více byste měli na svém požadavku trvat.

Na druhou stranu mohou existovat oprávněné důvody, proč zaměstnavatel nechce půjčit smlouvu k prostudování. Pokud tomu opravdu tak je, chtějte po zaměstnavateli oprávněné vysvětlení.

Co se stane, když pracovní smlouvu ztratím?

Není to ideální situace, ale i to se může stát. Zaměstnavatel je ze zákona povinen ukázat vám vaší osobní pracovní složku, kde jsou uloženy dokumenty týkající se zaměstnání. Vy si tyto dokumenty můžete na náklady zaměstnavatele okopírovat.

Je zkušební doba povinná?

Zkušební doba je ze zákona v maximální délce tři měsíce. Zaměstnavatel ovšem tuto dobu může zkrátit i zcela zkušební dobu zrušit. V tomto případě dobře rozvažte, zda vám jeho návrh vyhovuje nebo chcete dodatek o zkušební době do smlouvy zapracovat.

Co je to dohoda/dodatek o změně pracovní smlouvy?

Dohoda o změně pracovní smlouvy upravuje smlouvu stávající, často se tento dokument nazývá dodatek ke smlouvě. Jedná se například o změnu doby pracovního poměru (viz přílohy ke stažení níže), dočasné převedení na jiný druh práce, nové kontaktní údaje a další změny, které nejsou uvedené v pracovní smlouvě.

Pracovní smlouva a dodatek ke stažení

Pod článkem naleznete ke stažení dva vzorové dokumenty – pracovní smlouvu a Dohodu/dodatek k pracovní smlouvě. Jedná se o základní znění, které je k uzavření pracovního poměru dostačující, ale samozřejmě lze ještě rozšít. Mezi další náležitosti například patří:

  • zkušební doba - musí být sjednaná písemně
  • širší místo výkonu práce
  • povinnosti zaměstnance ve vztahu k možnému skončení pracovního poměru
  • odpovědnost zaměstnance za schodek - tzv. hmotná zodpovědnost

Pokud si s pracovní smlouvou nejste jistí, kontaktujte naši Advokátní kancelář. Veškeré dokumenty s vámi projdeme a doporučíme vám ideální řešení.

VZOR KE STAŽENÍ - Pracovní smlouva (prázdná verze)
VZOR KE STAŽENÍ - Dohoda/dodatek k pracovní smlouvě - prázdná verze

Článek byl aktualizován 4. 2. 2024.

4