Dědictví ve vztahu druh a družka

23.9.2021

Dobrý den,
mám se současným partnerem 11letého syna a můj partner má z manželství, které stále není rozvedeno, dospělou dceru. Žijeme v domě, ve kterém má přítel i své podnikání a já mu v práci pomáhám. Přítel je ale o mnoho starší než já a napadají mě černé myšlenky, co by s námi bylo, kdyby přišlo na nejhorší.

Zajímá mě proto, jak syna do budoucna zaopatřit? Mám nějaký nárok na dědictví, když jsme ve vztahu druh a družka?

Děkuji a přeji hezký den, Jana D.

Dědictví druh a družka

Dědictví dle zákona u druha a družky

Dobrý den, paní Jano,
upřímně, Vaše pozice v dědictví není dobrá. Zákon v případě dědictví pojem druh a družka vůbec nezahrnuje. Ve Vaší situaci by bylo dědictví rozděleno stejným dílem mezi potomky a současnou manželku. V případě, že by se Váš přítel rozvedl, byl by majetek rozdělen pouze mezi děti.

Druh či družka mají nárok na dědictví pouze v jednom případě – pokud zůstavitel nemá potomky. V takové situaci se dědictví dělí mezi manžela/manželku (ten dědí minimálně polovinu z pozůstalosti), rodiče a dále pozůstalé, kteří ze zesnulým alespoň jeden rok žili ve společné domácnosti (sem lze tedy zahrnout druha a družku).

Poslat dotaz

Rozdělení dědictví může změnit jen jedna věc – závěť

Závěť má před zákonem přednost. Proto pokud má Váš partner závěť dobře sepsanou, může Vás do dědictví zahrnout. Je potřeba pamatovat na to, že i když závěť existuje a například by v ní bylo vše odkázáno Vám, tak i přesto budou do dědictví zahrnuti neopominutelní dědicové – tedy potomci zemřelého. V tomto případě si nezletilí potomci nárokují ¾ a zletilí ¼ zákonného podílu.

Co je k sepsání závěti potřeba?

Závěť má své náležitosti a člověk si ji může sepsat sám. Víme, že je to velmi citlivé téma, které však dokáže v budoucnu předejít mnoha rodinným hádkám a zničeným vztahům. Mnohdy se řeší nemalý majetek. Proto většinou doporučujeme sepsání závěti formou notářského zápisu u tohoto odborníka, se kterým spolupracujeme.

K sepsání závěti je potřeba doklad totožnosti (občanský průkaz či pas), osobní údaje dědiců a doklady o odkazovaném majetku (kupní smlouvy, fotografie, …). Závěť může pamatovat i na osoby vyděděné (opět jsou potřeba osobní údaje). Aby byla závěť platná, musí být podepsána dvěma nezávislými svědky (nesmějí figurovat v závěti, v rodinných ani pracovních vztazích).

Spory mezi dědici

Dědictví dělí nejen majetek, ale často také mezilidské vztahy. Při rozdělování majetku z pozůstalosti vznikají mezi dědici spory, které pomáháme řešit – ať už při sepsání žaloby na určení dědického práva, tak při zastupování klientů u soudu. Mezi často řešené příklady můžeme uvést dědictví u druha a družky, kdy je žalobce dědicem zůstavitele z titulu zákonné dědické posloupnosti dle § 1636 odst. 1 NOZ.

Chci podat žalobu na určení dědického práva

Spoustu věcí lze vyřešit rovnou

Poslední dobou se často setkáváme u našich klientů s přístupem, že chtějí mít majetkové věci vyřešené hned a nespoléhají se na proces dědictví, který se může táhnout i mnoho let. Předání majetku svým blízkým řeší darovací smlouvou za svého života. I se sestavením těchto smluv vám rádi pomůžeme.

Máte-li další otázky, neváhejte nás kontaktovat.

Přejeme Vám noho štěstí!

Děkujeme za Váš dotaz,
zdraví Vás Advokátní kancelář Králík & Pavlík

Další užitečné články

Rozdělení majetku ve vztahu druh a družka 
Darování nemovitosti a co je dobré vědět
Darovací smlouva a její vzor

4