Rozdělení majetku ve vztahu druh a družka

11.12.2018

Stále více párů volí místo tradiční svatby soužití „na psí knížku“. Důvodů pro a proti nesezdanému soužití je mnoho. Jedním z nich je i majetek, dluhy, hospodaření s penězi a odpovědnost za závazky toho druhého. Na problematiku soužití „na hromádce“ se podíváme z pohledu práva, a to konkrétně na rozdělení majetku ve vztahu druh a družka.

Jak na rozdělení majetku nahlíží zákon?

Vypořádání majetku (SJM) po rozvodu jsme se již věnovali. Víte ale, jak je to s rozdělením majetku, kdy se druh a družka rozejdou? NOZ naopak od manželství nesezdané soužití nijak neupravuje, nicméně zahrnuje i možnosti, jak v takovém vztahu nakládat s majetkem.

Nejčastější příklady společného majetku

  • Druh a družka si pořídí na hypotéku dům – oba jsou ve smlouvách uvedeni jako úplní nebo podíloví spoluvlastníci
  • Spojí své investice do vzniku nové věci – postaví dům, zrekonstruují byt nebo založí firmu
  • Převedení majetku jednoho do spoluvlastnictví druhého

rozfeleni majetku

Kromě velkých investic se jedná také o menší náklady, jako je společný nákup lednice, pohovky či dalšího vybavení bytu. Vždy je lepší mít doklad o nákupu a zaplacení v případě dělení majetku, nebo mít vlastnická práva ujednána písemně. Nikdy nevíte, jak se váš vztah vyvine.

Řešení rozdělení majetku je častou otázkou nejen při jeho vzniku, ale také při rozvodu či úmrtí jednoho z partnerů.

Rozchod a majetkové vyrovnání mezi druhem a družkou

Eva se nastěhovala do domu k Adamovi a žijí ve vztahu druh a družka. Po pěti letech se kvůli neshodám rozcházejí. Adam nechce Evě z jejich vztahu nic dát, protože bydlela v jeho domě a tvrdí, že všechny větší výdaje platil on a její výdaje šly na jídlo a provoz domácnosti, které také spotřebovala.

Situace by byla o trochu snazší, kdyby partneři používali společný účet, na kterém by bylo přehledně vidět, kolik každý z nich přinášel do vztahu financí a jaké byly jejich společné
výdaje - jednoduše by šlo prokázat, kolik prostředků a v jakém poměru Eva s Adamem na účet vložili a jak je využívali.

V katastru nemovitostí je u domu zapsaný Adam, proto Eva nemá na dům nárok
(výjimkou by bylo, kdyby Adam Evu zapsal do spoluvlastnictví). Bylo-li však během vztahu do nemovitosti investováno, je potřeba dokázat, v jakém poměru se na investicích podílel Adam a kolik investovala Eva.

V případě, kdy příjmy Evy padly na běžný provoz domácnosti, ze kterého měl užitek i Adam, je velmi náročné dokázat výši podílu. Nicméně Eva má možnost podat žalobu na bezdůvodné obohacení a řešit tento spor soudně.

Chci podat žalobu

Dědictví po druhovi

Na rozdíl od manželství, ve kterém manželé s dětmi spadají do první dědické skupiny, druh a družka jsou ve druhé a třetí třídě – navíc je zde podmínka minimálně jednoho roku společného soužití. Pokud chtějí svému partnerovi něco odkázat, lze to provést pomocí závěti, ale i v tomto případě nelze opomenout zákonné dědice a jejich nárok na neopominutelný díl. Jedná se o specifické případy dědictví, proto vždy využijte sepsání závěti advokátem nebo notářem.

Když máte manželku i družku (milenku)

Existují samozřejmě i nefunkční manželství, ve kterých se manželé nerozvedli, ale každý již žije samostatně a má další vztah a novou společnou domácnost. V takovém případě druh (milenec) a družka (milenka) spadají do druhé dědické třídy a manžel/manželka do první.

Rozdělení majetku, peněz i dluhů s advokátem

Podle průzkumů má pouze 7 lidí ze 100, kteří žijí ve vztahu druh a družka, předem smluvně ošetřený majetek. Převážná část lidí rozdělení majetku v případě rozchodu vůbec předem neřeší, a to se nemusí jednat pouze o příjmy, ale také o dluhy. Jedná se o i vaši situaci? Neváhejte se na nás obrátit a váš případ projednáme. V rámci hrazených konzultací pro vás navrhneme řešení na míru a budeme za vaše práva bojovat i před soudem.
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

4