Dotaz: Jak postupovat při pronájmu bytu?

15.7.2015

Zdravím Vás,
chtěla bych Vás touto cestou požádat o vysvětlení, jak mám postupovat při pronájmu bytu. Řeším především tyto otázky.

Koncem tohoto měsíce se stěhujeme ze starého podnájmu do nového. Chtěla bych se zeptat, jestli je standardní, že chceme po stávajícím i novém pronajímateli protokol o předání bytu – na popud známého, který měl problémy s doplatkem elektrické energie pronajímateli. Je tento protokol součástí smlouvy? A co vše má obsahovat?

Jak je to s vrácením kauce? Podle čeho se vypočítává? A musí pronajímatel uvést, proč si kauci nechává?

Předem děkuji za odpověď, Markéta B.

Odpověď na dotaz

Vážená paní Markéto,

protokol o předání bytu je vskutku praktická věc a to jak pro pronajímatele tak pro nájemce. Jeho sepsání představuje oboustrannou ochranu. V protokolu o předání bytu můžete popsat vše, co se stavu bytu týká – vymalování, výbavy bytu a opotřebení, ale též, což je velmi časté, stav elektroměru a plynoměru ke dni předání bytu.

Často nájemní smlouva obsahuje zálohové platby od nájemce pronajímateli právě na spotřebu elektřiny, plynu apod. a předávací protokol, ve které budou stavy zachyceny je důkazem začátečních stavů. Nemůže se tak stát, že vznikne mezi Vámi a pronajímatelem spor o počáteční stav a případné nedoplatky těchto služeb. Stejně tak v případě, že by pronajímatel tvrdil, že došlo k poškození části bytu, avšak tento stav by byl již zachycen v předávacím protokolu, máte snadnou obranu a důkaz k tomu, že jste tuto závada nezpůsobila Vy.

Je též běžné, že pronajímatel požaduje od nájemce kauci. Ta může být maximálně ve výši 6-ti měsíčních nájmů a v nájemní smlouvě je zpravidla sjednán postup jejího případného použití, doplnění na původní výši, jakož i vrácení. Pronajímatel není oprávněn s ní nakládat dle svého uvážení, ale může ji použít – a to je častý způsob – v případě nedoplatků na nájemném, službách či například při škodě na předmětu nájmu. A opět narážíme na předávací protokol, kterým můžete prokázat, že pronajímatel si nebyl oprávněn část kauce či celou ponechat.

Stejně tak je vhodné sepsat předávací protokol při skončení nájemního vztahu, který bude opět důkazem toho, že byl byt řádně předán pronajímateli a vše máte mezi sebou vyrovnáno.

Více se dočtete v článku Nájemní smlouva a její vzor.

Zdraví Vás Advokátní kancelář Králík & Pavlík

4