Dotaz: Převod obchodního podílu a povinnosti

10.6.2015

Dobrý den,
v roce 2007 jsme s kolegy založili společnost (s.r.o.), která se i přes drobné názorové rozepře rozvíjela a získala na hodnotě. Poslední dobou ovšem vztahy mezi mnou a společníky tzv. dřou a já bych se po letech rád pustil do podnikání na vlastní pěst. Chtěl bych ještě letos spolupráci s kolegy ukončit a založit si svoji živnost.

Po vzájemné domluvě se svými společníky chci ze společnosti odstoupit a svůj podíl jim prodat. Chtěl bych se zeptat, jak máme postupovat při odhadu a převodu obchodního podílu. Také by mě zajímalo, zda je tento prodej podílu osvobozen od daně z příjmu? Když ze společnosti odstupuji, vznikají mi ještě nějaké další povinnosti či nároky?

Děkuji za Váš čas i radu, David P.

Odpověď na dotaz

Vážený pane Davide,
obchodní podíl lze prodat jinému společníkovi či jinému subjektu na základě smlouvy o převodu obchodního podílu. Pokud společenská smlouva dané společnosti určuje, že je třeba zároveň vyslovit souhlas určitého orgánu společnosti k takovému převodu, musíte zároveň získat souhlas příslušného orgánu, obvykle valné hromady. V § 207 ZOK je upraven převod obchodního podílu mezi společníky jedné společnosti, naopak v § 208 ZOK se podíl převádí na osobu od společníka společnosti odlišnou. Většinou bude možné převést obchodní podíl i bez souhlasu valné hromady.

Pokud se stane novým společníkem společnosti někdo nový, je nutné jej zapsat do obchodního rejstříku a Vás vymazat. Tím pádem musíte jedno vyhotovení smlouvy o převodu obchodního podílu dodat spolu s návrhem na změnu zápisu k příslušnému krajskému soudu. K návrhu také musí být přiložen souhlas se zápisem a čestné prohlášení. Pokud jde o cenu za převod obchodního podílu, pak samotný obsah smlouvy o převodu podílu již zákon o obchodních korporacích neupravuje. Jde o smlouvu, která svým obsahem může být smlouvou kupní, či darovací, směnnou či jinou. Musí vymezovat toliko smluvní strany, předmět a pak již závisí na konkrétním smluvním typu (kupní smlouva musí obsahovat cenu resp. způsob jejího určení, případně vůli, že cena nemá být uvedena atd.). Taková smlouva ovšem musí být podepsána a podpisy musejí být úředně uvěřeny. 

Cenu obchodního podílu lze v případě sporů efektivně zjistit i za pomoci znalce s příslušnou specializací. Při uzavírání smluv mezi spojenými osobami je pro daňové účely nutné respektovat cenu obvyklou, jinak výše prodejní ceny není nijak regulována. Při stanovení výše prodejní ceny bude prodávající, ale i kupující, obvykle vycházet z účetní hodnoty podílu na vlastním kapitálu z nasimulované účetní závěrky.

Pokud jde o daň z příjmu fyzických osob, pak je příjem z převodu podílu v obchodní korporaci osvobozen, s výjimkou příjmu z převodu cenného papíru, přesahuje-li doba mezi jeho nabytím a převodem dobu 5 let.

Více informací se dočtete v článku Změna společenské smlouvy.

Zdraví Vás Advokátní kancelář Králík & Pavlík

4