Dotaz: Smlouva o dílo

8.5.2015

Dobrý den,
poskytuji zednické práce a zpravidla jsem zvyklý se s mými zákazníky dohodnout. Nyní řeším problém, že jsem jedněm mým zákazníkům opravil koupelnu, ale přeme se o to, co jsem udělal já a co druhá firma, která jim řešila podobné práce a nechtějí mi zaplatit. Ještě uvedu, že jsme si vše sjednali pouze ústně, byl jsem zvyklý potvrdit dohodu podáním ruky. Je to řešitelné ?

Děkuji a zdravím, Lukáš V. (Rychnov nad Kněžnou)

Odpověď na dotaz

Vážený pane Lukáši,
v tomto případě jste se svými zákazníky uzavřel ústní smlouvu o dílo. Občanský zákoník stanoví, že smlouva o dílo nemusí mít písemnou formu, ale postupování způsobem, který jste popsal shora, nelze doporučit. Nyní je na Vás, abyste prokázal rozsah díla, co přesně bylo jeho předmětem – co jste měl pro zákazníky udělat, do kdy mělo být vše hotové a také na jaké ceně jste se dohodli. Pokud prokážete alespoň provedení prací a nebudete schopni se dohodnout na ceně, pak by bylo nutno stanovit cenu obvyklou, kterou by v případě soudního sporu stanovil znalec. Vaše pozice však v tomto případě není dobrá.

Stejnou situaci, tak jak je popsáno shora, pak může naopak řešit i objednatel, který po jiném požaduje zhotovení určitého díla, dílo bude v konečné fázi provedeno nekvalitně a zhotovitel bude požadovat neúměrnou cenu apod. Variant, které se mohou vyskytnout, když není sjednána smlouva o dílo písemně, je spoustu. Proto jsme pro Vás připravili vzorovou smlouvu o dílo, kterou můžete použít. Je však třeba si uvědomit, že jde opravdu o základní smlouvu o dílo, v níž máte zachyceny podstatné náležitosti, tedy alespoň co je jejím předmětem a cenu. Další věci, které mohou být při řešení sporu zásadní, smlouva neobsahuje. Blíže je vše uvedeno ve vzorové smlouvě.

Více informací se dozvíte v článku Smlouva o dílo a její vzor.

Zdraví Vás Advokátní kancelář Králík & Pavlík

4