Smlouva o dílo a její vzor

22.5.2015

V dnešním příspěvku navážeme na poslední dotaz, který se týkal smlouvy o dílo. S Advokátní kanceláří Králík & Pavlík se společně podíváme, jaké náležitosti smlouva o dílo musí mít a na co si dát pozor. V závěru článku je připraven vzor smlouvy o dílo, který jednotlivé body ukáže názorně.

smlouva o dílo

Informace o smlouvě o dílo i samotný vzor smlouvy o dílo ke stažení je platný v roce 2024. V této oblasti nenastaly žádné právní změny, proto jsou informace stále aktuální.

K čemu se vztahuje smlouva o dílo?

Jak už název smlouvy napovídá, smlouvu o dílo sepisujeme v případech, kdy se jedná o zhotovení či provedení nějakého díla. Dílem v této smlouvě nejčastěji bývají montérské a stavební práce, opravy, údržba či další činnosti, které je možné hmotně zachytit.

Příklady díla: oprava střechy, natření plotu, vyklizení stodoly, výroba nábytku, sestavení rodokmenu, naprogramování aplikace, ušití deky, napsání povídky, upečení dortu, posekání dřeva,...

Kdo může uzavřít smlouvu o dílo?

Smlouvu o dílo může uzavřít prakticky kdokoliv. Může být takto řešen závazek mezi dvěma podnikateli i mezi nepodnikajícími fyzickými osobami. Smlouvu o dílo může uzavřít také právnická osoba s osobou fyzickou.

Jak se určuje cena?

Ve smlouvě o dílo může být cena ujednána třemi způsoby – pevnou částkou za dílo, odhadem či odkazem na rozpočet.

Jednoduchý vzor smlouvy o dílo ke stažení

Pod článkem naleznete jednoduchý vzor smlouvy o dílo ke stažení. Nutno podotknout, že se jedná o jednoduchý modelový případ. Tato smlouva může být dále rozšířena o:

  • Vícepráce – Kdy budou prováděny, jak budou ohodnoceny a kdy má/nemá zhotovitel nárok na jejich proplacení.
  • Úprava předání díla – Jedná se o zcela zásadní skutečnost, která by měla být upravena – dle občanského zákoníku zhotovením díla a umožněním objednavateli s dílem nakládat, vzniká zhotoviteli nárok na uhrazení částky, a to i v případě, že dílo má vady. To ovšem platí jen v situaci, pokud tato skutečnost není jinak uvedena ve smlouvě.
  • Další skutečnosti – Dále může být ve smlouvě uvedeno např. přebírání díla po jednotlivých etapách, postup financování, kontrola provádění díla, nemožnost postoupení pohledávek a další.

Potřebujete poradit?

Smlouva o dílo má celou řadu náležitostí, které vám mohou usnadnit případné komplikace. Pokud řešíte správnost smlouvy, oslovte naši Advokátní kancelář Králík & Pavlík, kde vás rádi upozorníme na všechny možné skutečnosti a smlouvu o dílu zkontrolujeme či nově vypracujeme. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

VZOR KE STAŽENÍ - prázdná verze

Pro více informací nás kontaktujte

Článek byl aktualizovaný 4. 2. 2024.

4