Jak podat žádost o rozvod

28.4.2015

Tématice rozvodu jsme se věnovali i v nedávném článku Návrh na rozvod manželství - vzor, kde naleznete nejen vzorovou smlouvu, ale i důležité informace, co sepsání návrhu předchází, na co si dát pozor i jaké novinky přináší  občanský zákoník 2014. Dnes na toto téma navážeme a poradíme, jak podat žádost o rozvod a seznámíme vás s celým procesem.

Příklad z praxe a jak začít se žádostí o rozvod

Po patnáctiletém manželství, které poslední dva roky nefunguje, se manželé rozhodli, že jejich vztah ukončí rozvodem. Mají spolu dvě děti, společný majetek (splacený dům, vybavení a úspory) i dluhy (půjčka na auto).

V případě nezletilých dětí musí nejprve soud rozhodnout o jejich svěření do výchovy jednoho či obou rodičů a úhradě výživného. Následně se podává žádost o rozvod, kdy existují dvě varianty rozvodu manželství.

Nesporný rozvod

Manželé se dohodli na vypořádání majetku a dluhů, kdy nezáleží na tom, jak je majetek rozsáhlý. Pokud je majetek vypořádán, podává se žádost o tzv. nesporný/smluvený rozvod. Rozvodové řízení je jen formalitou, ale i tak se tato formalita může táhnout měsíce.

Sporný rozvod

Pokud se manželům nepodaří uzavřít dohodu o vypořádání majetku, soud je i přesto rozvede. Jedná se ale v tomto případě o rozvod sporný, přestože oba manželé s rozvodem souhlasí. Zde je potřeba zjistit důvody rozvodu, což často není ani pro jednu stranu příjemné.

 

I když manželé neudělají majetkovou dohodu před rozvodem, o žádný majetek nepřijdou. Do tří let po rozvodu mají manželé možnost provést majetkové vypořádání.

Kam podat žádost o rozvod?

Žádost o rozvod se podává k okresnímu soudu v místě posledního společného bydliště, a to i v případě, že v den zahájení soudního řízení žije v tomto obvodu jen jeden z manželů. Pokud není možné žádost podat k místě příslušnému soudu, podává se v obvodu, kde má žalovaný bydliště. V případě, že jeden z manželů žije například v zahraničí, podává se žádost na soud podle bydliště žalobce.

Rozvod na úrovni

I když existuje mnoho rozvodů se společnými rysy, je i přesto každý velice individuální. V tomto článku jsme představili nejčastější a nejjednodušší způsob. Rozvod je velice zátěžová situace, která mívá neblahý vliv na mezilidské vztahy. Nechte tuto citlivou záležitost v rukou odborníků, kteří vědí, jak přesně právně a citlivě postupovat. Kontaktujte Advokátní kancelář Králík & Pavlík, která vás rozvodovým řízením provede profesionálně a ukončí vaše manželství na úrovni.

4