Nárok na dovolenou a její čerpání

27.6.2016

Dovolená – čas v roce, na který se snad každý těší. Víte ale, kdy máte na dovolenou nárok? A můžete si čerpání dovolené určit sami? Tomu všem se věnuje obsáhlý zákoník práce a my vám z něj v dnešním článku přinášíme to nejdůležitější, co byste měli vědět.

nárok na dovolenou

Kdo má na dovolenou nárok

Dovolená v letních měsících není samozřejmostí a podle zaměstnavatele se také liší její délka. Ze zákona má každý zaměstnanec nárok na čtyři týdny dovolené (20 dní), ke kterým některé firmy přidávají další týden jako bonus či tzv. dodatkovou dovolenou. Pět týdnů dovolené mají také například zaměstnanci státních podniků či úřadů. Nejdelší dovolenou mají pedagogičtí a akademičtí pracovníci, a to v délce osmi týdnů v kalendářním roce.

 • Zaměstnanec, který odpracoval v pracovním poměru 60 dní, má ze zákona nárok na čtyři týdny dovolené.
 • Pokud jste odpracovali méně jak 60 dní, máte nárok na dovolenou na jednu dvanáctinu za každých 21 odpracovaných dnů (tzn. 1/12 dovolené za každý odpracovaný měsíc).
 • I při zkráceném úvazku máte nárok na 4 týdny dovolené.
 • Nárok na dodatkovou dovolenou v délce jednoho týdne náleží zaměstnancům, kteří vykonávají zvláště obtížnou práci (např. těžební práce).
 • Pokud během jednoho kalendářního roku plynule přecházíte od jednoho zaměstnavatele ke druhému, můžete před skončením pracovního poměru požádat o to, aby se vaše nevyčerpaná dovolená převedla k novému zaměstnavateli.

Kdo určuje čerpání dovolené

Ve většině firem je čerpání dovolené závislé na domluvě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, kdy se obě strany dohodou na společném ideálním termínu a kompromisu. Ne vždy je však výběr dovolené ideální. Pokud přijde na řadu zákon, tak:

 • Termín dovolené určuje zaměstnavatel písemně minimálně 14 dní předem.
 • Zaměstnavatel vám může nařídit a rozplánovat celou dovolenou.
 • Zaměstnavatel musí zaměstnanci poskytnout nejméně 2 týdny dovolené v celku, pokud se nedohodnou jinak.
 • Zaměstnavatel může dovolenou určit kdykoliv během roku (dovolená v letních měsících tedy není samozřejmostí).
 • Zaměstnavatel nařizuje dovolenou s ohledem na provozní potřeby.
 • Zaměstnavatel by měl při plánování přihlédnout k vašim oprávněným zájmům (zákoník práce je sice blíže nespecifikuje, ale jedná se např. o situaci, když máte malé děti a chcete dovolenou o letních prázdninách – více se dočtete v dotazu od paní Majky).
 • V případě naléhavých provozních důvodů vám zaměstnavatel již schválenou dovolenou může zrušit, hradí vám však vzniklé náklady (např. storno poplatek dovolené, proplacení cesty z dovolené....).
 • Zaměstnanec může rozhodovat pouze o čerpání dovolené z předchozí kalendářního roku, pokud mu to do 30. června nenařídí zaměstnavatel. I tak to musí zaměstnavateli oznámit 14 dní předem
 • Pokud ze zaměstnání odcházíte a máte nevyčerpanou dovolenou, jedná se o jedinou situaci, kdy vám ji zaměstnavatel proplácí (ostatní proplácení dovolené záleží na domluvě mezi oběma stranami).

Kam se obrátit?

Pokud máte pocit, že váš zaměstnavatel zneužívá svého postavení ve smyslu vaší dovolené, můžete se obrátit na nás či Inspektorát práce.

4