Nemoc z povolání

10.12.2021

V zaměstnání trávíme třetinu aktivního života. Práce nám dává nejen pocit seberealizace, ale také finance, které jsou nezbytné pro pokrytí každodenních nákladů. Při nevhodných pracovních podmínkách však může být také zdrojem nemoci z povolání. Týká se to i vás?

Co je nemoc z povolání?

Podle zákona nemoc z povolání vzniká působením chemických, fyzikálních, biologických či jiných škodlivých vlivů a za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání. Nemoc samotná může mít jak dočasný, tak trvalý charakter. V praxi se jedná například o nemoc karpálních tunelů u jednostranně zaměřené činnosti, dále o onemocnění vzniklá v prašném prostředí či vadu sluchu při práci v hlučném prostředí.

Kdy můžete nárokovat odškodné?

Aby bylo možné požadovat odškodné, musí nemoc z povolání splňovat tyto tři body.

  • Musí být uvedena v seznamu nemocí z povolání.
  • Musí mít určitý stupeň klinické závažnosti.
  • Musí být splněny podmínky, za kterých nemoc z povolání vzniká.

Výpověď ze zdravotních důvodů

Postup při podezření na nemoc z povolání

Pokud máte podezření, že má váš zhoršený zdravotní stav souvislost s vaším zaměstnáním, navštivte nejprve svého praktického či závodního lékaře. Pokud vaše podezření potvrdí, je nezbytné získat uznání o nemoci z povolání od lékaře, který k tomu má oprávnění od Ministerstva zdravotnictví. Následně váš případ prověří hygienická stanice, která se zaměřuje na pracovní podmínky na pracovišti. O výsledcích šetření bude informovat kliniku pracovního lékařství, která na základě toho vaši nemoc z povolání uzná či vyvrátí. Pokud vy či váš zaměstnavatel s výsledkem nesouhlasíte, můžete se do 10 dní od získání posudku odvolat.

Co z toho vyplývá?

V případě, že se nemoc z povolání opravdu prokáže, máte nárok na náhradu výdajů vzniklých léčbou, například mzdu po dobu léčby, náklady na dopravu do zdravotnických zařízení a nákup léků či speciálních pomůcek a v neposlední řadě můžete požadovat odškodné za ztížené společenské uplatnění.

Proč se obrátit na odborníky?

Zaměstnavatelé často hledají různé kličky, jak se vyplacení odškodného vyhnout (například z důvodu nedodržení pracovnách postupů). Abyste mohli tyto námitky vhodně vyvrátit, doporučujeme se obrátit na odborníky, kteří mají s vymáháním škody bohaté zkušenosti. Díky tomu rychle dosáhnete svých náhrad za zdravotní újmu v maximálním plnění a navíc všechny právní starosti můžete nechat na nás.

Neváhejte nás kontaktovat pro bezplatné posouzení vašeho případu.

Poslat dotaz

4