Výpověď z pracovního poměru ze zdravotních důvodů

15.12.2017

Dobrý den!
Před dvěma měsíci jsem v práci uklouzla po schodech a pohmoždila jsem si koleno. Po ukončení neschopenky jsem nastoupila zpět do práce, ale jak u práce celý den stojím, koleno namáhám a bolí mě. Pracuji u pásu a stát musím. 

Potřebuju poradit, co mám dělat. Na neschopenku se vracet nechci. Když budu žádat o přeřazení, může mi na základě toho dát zaměstnavatel výpověď ze zdravotních důvodů? 
Děkuji a přeji krásné Vánoce, J. Malá

Výpověď ze zdravotních důvodů a co je dobré vědět

Vážená paní Malá,
děkujeme za Váš dotaz. Pokud Váš zdravotní stav neumožňuje dále pokračovat ve Vaší stávající práci, je povinností zaměstnavatele Vás přeřadit na jinou práci, která bude lépe vyhovovat Vašim zdravotní potřebám. Podkladem je však lékařský posudek o zachycení zdravotního stavu. V případě, pokud Vás zaměstnavatel nemůže na jinou pozici přeložit, jedná se o překážku na straně zaměstnavatele, z čehož vyplývá i jeho povinnost tuto situaci řešit.

Řešením může být výpověď ze zdravotních důvodů

V případě, že Váš zaměstnavatel dojde k rozhodnutí, že u něho nadále nemůžete pracovat, může Váš pracovní poměr ukončit dohodou nebo výpovědí ze zdravotních důvodů – vše ale musí vycházet z doloženého lékařského posudku.

Odstupné a výpovědní lhůta

V případě, že nemůžete dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, pak u obou případů máte nárok na odstupné nejméně ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělku. U výpovědi ze zdravotních důvodů běží dvouměsíční výpovědní lhůta, u dohody lze podle domluvy se zaměstnavatelem skončit i dříve či později. Pokud však jde o onemocnění v důsledku čehož nebudete schopna nadále konat dosavadní práci, ale nejedná se o pracovní úraz, nemoc z povolání, tj. nemoc nemající v zaměstnání původ, pak není nárok na odstupné.

A když dáte ze zdravotních důvodů výpověď Vy?

Samozřejmě, i to je možné. Výpovědní doba je v tomto případě opět minimálně dva měsíce a nemusíte uvádět pro výpověď žádný důvod. Více podrobností o rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance se dočtete v tomto článku.

Zrušit pracovní poměr ze zdravotních důvodů však můžete i okamžitě, a to na základně lékařského posudku, ze kterého je patrné, že Vám lékař vykonávanou práci zakazuje (pouhé doporučení nestačí). V tomto případě máte nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní lhůty (zpravidla dva měsíce).

Naše doporučení

Výpověď ze zdravotních důvodů patří ke složitějším dokumentům, se kterými se jako zaměstnanec můžete setkat. Velmi záleží na formulaci lékařského posudku, sestavení výpovědi a dodržení veškerých termínů, ať už z Vaší strany, nebo ze strany zaměstnavatele. V každém případě doporučujeme, abyste tyto kroky s námi probrala osobně – o vše se postaráme a Vy budete mít jistotu, že jsou veškeré právní náležitosti v pořádku.

Přejeme krásné prožití vánočních svátků,
zdraví Vás Advokátní kancelář Králík & Pavlík

4