Dotaz: Okamžité zrušení pracovního poměru

12.1.2016

Dobrý den,
na jaře 2015 jsem nastoupila do zaměstnání na dobu neurčitou. Po perné letní sezóně, kdy jsme se zaměstnavatelem neměli mezi sebou žádné problémy a panovala celková spokojenost, jsem jednoho podzimního rána dostala výpověď na hodinu, kdy mi zaměstnavatelem byla předložena dohoda o skončení pracovního poměru bez uvedení důvodu.

Když jsem se zaměstnavatele ptala, proč chce ukončit můj pracovní poměr řekl mi, že si důvod propuštění nechá pro sebe a já ať dohodu podepíšu hned, nebo se už postará o to, abych za čas skončila sama a ještě ráda nebo si něco vymyslí a dá mi okamžité zrušení pracovního poměru. Pod nátlakem jsem tedy dohodu podepsala a opravdu jsem do hodiny z pracoviště se svými osobními věcmi odcházela bez nároku na odstupné.

Nyní jsem stále bez práce, nedostala jsem odstupné a nemám nárok ani na finanční podporu v nezaměstnanosti, protože jsem délkou zaměstnání (těsně) nesplnila podmínky.

Je mi jasné, že je takové chování zaměstnavatele protiprávní, ale zajímalo by mě, jak v takovém případě postupovat.

Děkuji, Majka

Okamžité zrušení pracovního poměru má svá pravidla

Zákoník práce upravuje více druhů ukončení pracovního poměru, kdy lze poměr ukončit dohodou, výpovědí, zrušením ve zkušební době, uplynutím sjednané doby či okamžitě. Okamžité zrušení pracovního poměru je možné jak ze strany zaměstnance, provádí se pouze písemnou formou a jen z důvodů uvedených v zákoně § 55 – 60 Zákoníku práce.

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Tzv. „skončení na hodinu“ může dát zaměstnanec ze dvou důvodů:

  • Pokud zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo náhradu mzdy do 15 dnů od uplynutí její splatnosti.
  • Pokud zaměstnanec podle lékařského posudku nemůže dále konat práci a zaměstnavatel ho do 15 dní od předložení tohoto posudku nepřevedl na jinou práci.

Pokud zaměstnanec z výše uvedených důvodů zruší okamžitě pracovní poměr, je zaměstnavatel povinen, v délce výpovědní doby, vyplatit zaměstnanci mzdu ve výši průměrného výdělku.

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

Zaměstnavatel je povinen při okamžité výpovědi udat její důvod. Zákoník práce umožňuje „výpověď na hodinu“ z těchto důvodů:

  • Zaměstnanec byl odsouzen nebo se prokázala úmyslná trestná činnost a byl odsouzen na nejméně jeden rok (vzatí do vazby není důvod pro rozvázání pracovního poměru).
  • Pokud zaměstnanec spáchá trestný čin při plnění svých pracovních povinností a byl odsouzen k trestu odnětí svobody na nejméně šest měsíců.
  • Zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem porušil povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahující se k zaměstnání.

Díky mnohaleté praxi v oblasti pracovního práva doporučujeme zaměstnavatelům důkladnou přípravu dokumentů, a to zejména v případě výpovědi či okamžitého zrušení pracovního poměru. Při podcenění přípravy může zaměstnanec tyto dokumenty soudně napadnout a následně jde těžko zabránit soudní prohře.

Výpověď na hodinu a jak postupovat

Vážená paní Majko,
v současné situaci, kdy jste již dohodu o skončení pracovního poměr u podepsala, je v podstatě právně nemožné dosáhnout jejího zrušení. Jak tušíte, zaměstnavatel postupoval hrubě protiprávně, nátlakově, ale případné důkazní břemeno toto prokázat bude na Vás, což by bylo velmi obtížné.

Pokud byste dohodu nepodepsala a zaměstnavatel by Vám dle něj dal okamžité zrušení pracovního poměru, máte možnost se do dvou měsíců soudně bránit, že je neoprávněné. Okamžité zrušení pracovního poměru, tedy výpověď na hodinu, jak se říká, je však možné podat pouze ze zákonem stanovených důvodů (které jsou uvedené v odpovědi výše). Pokud pak zaměstnanec žalobu podá, pracovní poměr neskončil a trvá a záleží na rozhodnutí soudu v dané věci, zda soud důvody uvedené zaměstnavatelem uzná či nikoli.

Pokud souhlasíte se skončením pracovního poměru, pak je možné dohodu o skončení pracovního poměru se zaměstnavatelem podepsat, ale je třeba písemně ujednat její obsah včetně důvodů skončení tak, aby Vám náleželo odstupné i vyhovoval termín skončení pracovního poměru.

Jednoduchý vzor dohody o skončení pracovního poměru bez dalších náležitostí naleznete ke stažení zde.

Zdraví Vás Advokátní kancelář Králík & Pavlík

4