Dohoda o ukončení pracovního poměru

26.1.2016

Málo kdy se stane, že by zaměstnance po škole nastoupil do prvního zaměstnání a v něm zůstal až do důchodového věku. Člověk za život změní několik pracovních míst, proto se naše advokátní kancelář rozhodla přiblížit problematiku dohody o ukončení pracovního poměru.

Podmínky ukončení pracovního poměru dohodou

Ukončení pracovního poměru dohodou je možné pouze písemnou formou a na vyžádání zaměstnance v ní musí být uvedeny důvody rozvázání poměru (jedná se především o situace, kdy má zaměstnanec nárok na odstupné – např. nadbytečnost, pracovní úraz, zrušení či přemístění zaměstnavatele). Uvést důvod ale doporučujeme v každé dohodě – v případě zpětných nejasností může hrát důvod důležitou roli a je to vhodné i z pohledu zaměstnance, kdy je ochráněna jeho pověst a vyhne se tak např. problémům při hledání nového zaměstnání či při žádání podpory v nezaměstnanosti.

Co musí dohoda o ukončení pracovního poměru obsahovat?

  • informace o zaměstnanci a zaměstnavateli
  • datum smlouvy, která pracovní vztah zakládala
  • datum ukončení pracovního poměru
  • podpisy stran

Co dále může dohoda obsahovat?

  • důvod ukončení pracovního poměru
  • způsob vypořádání dosud nevyčerpané dovolené
  • odstupné
  • pracovní volno bez náhrady mzdy k vyhledání nového místa
  • a další

Výpověď dohodou neexistuje

Často se také setkáváme se zaměňováním pojmů „Dohoda o ukončení/rozvázání pracovního poměru“ a „Výpověď z pracovního poměru“. Mix těchto dvou pojmů „výpověď dohodou“ se hojně používá, jde ale o mylné spojení pojmů a právu se s tímto pojem nesetkáte.

Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance

Rozdíl mezi dohodou a výpovědí

Pokud jsou důvodem ukončení pracovního poměru organizační důvody, dostává zaměstnance odstupné ve výši dané dobou jeho zaměstnání u zaměstnavatele, maximálně však tří měsíčních platů (bez ohledu na to, zda podepsal dohodu či výpověď).

Dohoda o ukončení pracovního poměru Výpověď z pracovního poměru
 Oboustranná dohoda (na ukončení pracovního
 poměru se shodnou obě strany – kompromisní
 řešení).
 Jednostranné rozhodnutí (není potřeba souhlas
 druhé strany).
 Musí mít podpisy obou stran.  Je platná, přestože ji zaměstnanec či
 zaměstnavatel nepodepíše.
 Pracovní poměr končí dohodnutým termínem,
 který může být kratší než dva měsíce (např.
 okamžité ukončení).
 Dvouměsíční výpovědní lhůta.
 Zaměstnavatel nemusí proplácet dvouměsíční
 výpovědní dobu.
 Během výpovědní doby zaměstnanec pracuje,
 případně si vybírá zbytek dovolené.
 Odstupné pro zaměstnance není samozřejmostí
 (výjimkou jsou organizační důvody nebo
 zahrnutí odstupného v dohodě).
 Následně má zaměstnanec nárok na odstupné
 ve výši tří platů.


Žádost o ukončení pracovního poměru – a co pak?

Na konci tohoto článku si můžete stáhnout žádost o ukončení pracovního poměru. Pokud ale chcete řešit například odstupné či nuance mezi důvody (ve kterých případech lze odstupné požadovat a kdy ne) doporučujeme osobní konzultaci v Advokátní kanceláři Králík & Pavlík, kdy poradíme zaměstnancům i zaměstnavatelům.

Zajímá vás problematika výpovědi „na hodinu“? Podívejte se na dotaz naší klientky, která řešila okamžité zrušení pracovního poměru. Chcete připravit dohodu či výpověď na míru? Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám pomůžeme nejen v oblasti pracovního práva.

VZOR KE STAŽENÍ - Dohoda o ukončení pracovního poměru - prázdná verze

Pro více informací nás kontaktujte

4