Předání nemovitosti a protokol

14.3.2017

Co je psáno, to je dáno. Není to jen fráze - běžně se v praxi setkáváme s tím, že se jedná o nejlepší důkaz a zároveň možnost, jak se bránit v případě sporů. Jedním z příkladů, který se často řeší ústně či dokonce vůbec, je formální předání nemovitosti. Věděli jste, že by mělo být písemné? A co vše má protokol o předání nemovitosti obsahovat?

předání nemovitosti

Správné předání nemovitosti pro prodej i pronájem

Ať řešíte nákup nebo pronájem nemovitosti, najděte si chvilku a předejte či převezměte nemovitost tak, jak se sluší a patří. Díky tomu lze zabránit mnoha problémům a nedorozuměním.

Předání nemovitosti by mělo proběhnout v termínu, který určuje kupní či nájemní smlouva. Tato smlouva by měla také obsahovat smluvní pokutu (sankci), pokud k předání v daném čase nedojde.

Co má předávací protokol obsahovat?

Předávají protokol zaznamenává aktuální stav při předání nemovitosti novému majiteli či nájemci a potvrzuje tak informace uvedené v kupní či nájemní smlouvě.

  • Informace o stranách (předávající a přebírající)
  • Označení nemovitosti (adresa a údaje z katastru)
  • Aktuální stavy měřičů (elektroměr, vodoměr, plynoměr)
  • Specifikace a počet klíčů k nemovitosti
  • Vybavení a příslušenství místností
  • Datum, místo a podpisy obou stran

Především v případě pronájmu obsahuje protokol míru opotřebení vybavení či závady, které by jinak mohl pronajímatel nárokovat k uhrazení v přesvědčení, že vznikly vaším užíváním. Protokol však nabízí prostor i k zaznamenání toho, zda a jak budou tyto závady kompenzovány nebo jinak vyřešeny.

Nezapomeňte – předávací protokol podepisovat nemusíte

Pokud stav neodpovídá informacím uvedených v kupní či nájemní smlouvě, protokol o předání nemovitosti nepodepisujte nebo trvejte na tom, aby i tyto změny byly v protokolu zaznamenané. Pokud předání nemovitosti bylo domluvené, ale ze závažných důvodů k němu nedošlo (protokol nebyl podepsán), sepište záznam z jednání a přiberte nezávislého člověka (např. souseda), který tento záznam potvrdí.

Pár tipů, na co při přebírání nemovitosti nezapomenout

  • Ověřte stav a technické vybavení (kuchyňská linka, spotřebiče, vestavěný nábytek, …)
  • Ověřte funkčnost vybavení (okna, zámky, světla, topení, …)
  • Zkontrolujte, zda je vše vyklizené, pokud bylo dohodnuto – pokud není vyklizeno, zaznamenejte do protokolu, jak se s věcmi bude nakládat (sklep, půda, skříně, …)

Věříme, že vám naše zkušenosti a rady pomohou. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

4