Předkupní právo podle NOZ a plánované změny

24.2.2017

Předkupní právo se nejčastěji skloňuje v souvislosti s podílovým spoluvlastnictvím nemovitosti. Podle jakých podmínek se řídí předkupní právo nyní? A jaké změny přinese rok 2018? Pojďme se v dnešním příspěvku zaměřit na výhody a plánované novinky v této oblasti. 

předkupní právo

Aktualizace článku:
Od 1. 7. 2020 bylo předkupní právo zrušeno. Více podrobností naleznete v článku Předkupní právo a jeho zrušení v roce 2020.

Předkupní právo pro dědice

Až do konce roku 2017 NOZ umožňuje předkupní právo pouze spoluvlastníkům, kterým společný majetek vznikl především v důsledku dědictví a neměli tak možnost ovlivnit od počátku svá práva a povinnosti. Předkupní právo je v tomto případě šest měsíců a začíná dnem nabytí podílu nemovité věci.

Pokud se spoluvlastník v této šestiměsíční lhůtě rozhodne svůj podíl prodat, musí ho nejprve nabídnout ostatním spoluvlastníkům. Nabídka musí být podána písemně i s podrobnostmi o prodeji a lhůtou, do kdy je možné obchod uzavřít. Pokud spoluvlastníci předkupní právo nevyužijí, může prodávající svoji část nabídnout třetí straně, a to ještě před tím, než uplyne šestiměsíční lhůta.

Předkupní právo od roku 2018

Předkupní právo existovalo v právním řádu padesát let. Se zavedením NOZ v roce 2014 však bylo omezeno pouze na spoluvlastnictví vzniklé dědictvím, a to po dobu 6 měsíců od doby vzniku tohoto právního vztahu. Dne 1. 1. 2018 vejde v účinnost novela občanského zákoníku, která znovu zavede předkupní právo pro spoluvlastníky nemovitostí.

Jedná se především o převod spoluvlastnického podílu nemovité věci mezi osobami blízkými a možnost spoluvlastníka vzdát se předkupního práva. Předkupní právo bude možní využít také v případě, že se převod podílu provádí bezúplatně.

Nenechte nic náhodě

Pokud má jedna nemovitost více spoluvlastníků (například důsledkem dědického řízení či při nevypořádání SJM do 3 let po rozvodu), přináší to většinou komplikace. Jedním takovým příkladem může být i případ pana Černého, který řeší spoluvlastnictví nemovitosti se svým sourozencem.

Nebývají to lehké spory. Jde většinou o nemalý majetek a především křehké vztahy. Pokud v tom nechcete být sami, neváhejte nás kontaktovat. Rádi s vámi vaši situaci projdeme, navrhneme vhodné řešení, připravíme potřebné dokumenty a v případě soudních sporů budeme stát na vaší straně.

4