Předkupní právo a jeho zrušení v roce 2020

24.7.2020

Předkupní právo se po několika letech opět mění. Ať již patříte mezi prodejce, kupující nebo investory, jistě vás tato novinka v zákoně potěší. Od 1. 7. 2020 je zákonné předkupní právo zrušeno. Zůstává však jedna výjimka. Pojďme se společně podívat na podrobnosti.

Předkupní právo 2020

Předkupní právo zamávalo s cenami nemovitostí

Povinnost předkupního práva, tedy nabídnout nemovitost či její podíl nejdříve spoluvlastníkovi a teprve potom ji volně prodat, otřásla v posledních dvou a půl letech cenami nemovitostí. Pokud jste prodávali například byt se sklepem a garáží, kdy tyto nebytové prostory v naprosté většině případů patří mezi spoluvlastnický podíl všech majitelů bytových jednotek, museli jste je ze zákona nejdříve nabídnout sousedům – spoluvlastníkům. A především ve větších městech, ve kterých je boj o každé parkovací místo, zmizela garáž z nabídky ještě dříve, než jste zveřejnili inzerát o prodeji bytu. A samozřejmě byt bez garáže měl daleko nižší prodejní cenu a nižší poptávku.

Chci radu právníka

Předkupní právo od 1. 7. 2020

O tom, jak fungovalo překupní právo v předchozích letech, jsme se věnovali ve starším článku. Ve zkratce – v období od roku 2018–2020 jste museli svůj podíl nejprve nabídnout spoluvlastníkům.

Od 1. 7. 2020 se zákonné předkupní právo ruší. Přesto však zůstane v platnosti jedna výjimka.

Jedna výjimka z předkupního práva zůstává

Od 1. 7. 2020 nemusíte již podíl spoluvlastníkům nabízet. Výjimku tvoří pouze situace, kdy jste nemovitost zdědili – zde platí lhůta 6 měsíců od nabytí nemovitosti a po uplynutí tohoto období již nemáte povinnosti spoluvlastníkům svůj podíl nabízet.

Pokud však i přes zrušení předkupního práva chcete některé podmínky z něho vycházející využít, lze je zapracovat do smlouvy. I s tím vám pomůžeme. Výše uvedené informace se tedy týkají zákonného předkupního práva, nikoli předkupního práva, které si mezi sebou spoluvlastníci zřídili či zřídí smlouvou. Takové nezaniká a je třeba vyjít ze smluvního ujednání.

Spoluvlastnictví, předkupní právo i prodej nemovitostí

S tím vším vám v naší advokátní kanceláři pomůže. Máme mnohaleté zkušenosti, spolupracujeme s developery, realitními kanceláři a pomáháme řešit také individuální právní problémy jednotlivců. Neváhejte se na nás obrátit. Jsme vaší oporou ve světě práva.

4