Přídatné spoluvlastnictví

13.5.2018

Přídatné spoluvlastnictví je upraveno v § 1223 a násl. občanského zákoníku. V občanském zákoníku je ustanovení novým občanským zákoníkem, starý občanský zákoník jej neznal. Slovy zákona je v přídatném spoluvlastnictví taková věc, která náleží společně několika vlastníkům samostatných věcí určených k takovému užívání, že spolu s touto věcí, která je společná, není dobře možné samostatné věci užívat. Pojďme se na tuto problematiku podívat podrobněji.

Příklad přídatného spoluvlastnictví

Typickým příkladem přídatného spoluvlastnictví je příjezdová cesta v rámci zahrádkářské kolonie, která slouží všem vlastníkům zahrádek. Ti se rozhodnou, že tuto cestu zakoupí do přídatného spoluvlastnictví.

přídatné spoluvlastnictví

Jeho výhodou je, že na cestě, kterou takto zahrádkáři zakoupili do přídatného spoluvlastnictví, není možné samostatně převést tento spoluvlastnický podíl, aniž by zároveň docházelo k prodeji zahrádky. Tímto způsobem lze zamezit spekulacím. Převádí-li se tedy zahrádka, platí, že se zároveň převádí i spoluvlastnický podíl na příjezdové cestě. Věc, která pak je v přídatném spoluvlastnictví, nesmí být proti vůli některého ze spoluvlastníků odňata společnému účelu, není tedy možné, aby se většinoví spoluvlastníci domluvili proti menšině a rozhodli, že příjezdovou cestu zruší a použijí ji na něco jiného. Další výhodou je, že dokud trvá účel, pro který bylo přídatné spoluvlastnictví zřízeno, nelze jej zrušit, neuplatní se tedy obecné ustanovení o zrušení spoluvlastnictví.

Přídatné spoluvlastnictví má tedy preventivní charakter v rámci sousedských konfliktů a usnadňuje správu společné věci.

Vznik a forma přídatného spoluvlastnictví

Formou přídatného spoluvlastnicí se nejčastěji řeší spoluvlastnictví nemovitosti, ale výjimkou není ani movitý majetek, který si spoluvlastníci pořídili společně.

Do přídatného spoluvlastnictví se na základě písemné smlouvy může zahrnout jak stávající věc či majetek, tak pořízení nového majetku - musí však dojít ke shodě všech spoluvlastníků. U spoluvlastnictví nemovitosti se pak přídatné spoluvlastnictví zapisuje do katastru nemovitostí.

Správa přídatného spoluvlastnictví

Veškerá dohoda v rámci přidaného spoluvlastnictví probíhá formou dohody a volby, kdy má každý vlastník hlas odpovídající velikosti jeho spoluvlastnickému podílu. Správou lze pověřit jednoho či více spoluvlastníků, stejně tak, jako lze správou pověřit další osobu mimo vlastníky.
Pokud se spoluvlastníci na správě nedohodnou, určuje ho na základě jejich podnětu soud. Náklady na správu se rozdělují podle velikosti jednotlivých podílů, které se zpravidla řeší formou záloh.

Zánik a zrušení přídatného spoluvlastnictví

Přídatné spoluvlastnictví může zaniknout dohodou. Pokud pak věc, která je v přídatném spoluvlastnictví pozbyde svého účelu, což např. u shora uvedené příjezdové cesty nenastane pravděpodobně nikdy, zanikne přídatné spoluvlastnictví a spoluvlastníci se vypořádají podle obecných ustanovení o zrušení spoluvlastnictví. Také v případě, že by věc dosloužila nebo se změnil účel použití, lze majetek ze společného přídatného spoluvlastnictví oddělit.

Co je psáno...

V rámci vlastnických vztahů se tato problematika netýká pouze jedné smlouvy o přídatném spoluvlastnictví. Především u nemovitostí musí veškeré dokumenty odpovídat katastru nemovitostí a dalším zápisů. Vždy doporučujeme připravit veškeré dokumenty na míru celé situaci, ač to často z důvodu vysokého počtu spoluvlastníků nebývá vždy jednoduché. Vhodně sestavená smlouva vás však může v budoucnu ochránit před případnými spory a soudními tahanicemi.

Potřebuji připravit smlouvu na míru

V čem vám pomůže advokátní kancelář?

Připravíme pro vás nejen smlouvu o vzniku přídatného spoluvlastnictví, ale postaráme se v případě zájmu i o veškeré právní náležitosti, které s touto činností souvisí. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

4