Prodej, převod a nákup obchodního podílu s.r.o.

10.9.2019

Jste v situaci, že ideální počet vlastníků firmy je lichý počet a dva už jsou moc? Chcete svoji firmu či její podíl prodat a vydat se jinou cestou? Nebo naopak chcete společnost či její obchodní podíl koupit? V tom případě nepřehlédněte nejdůležitější informace o prodeji, převodu a nákupu obchodního podílu, které jsme pro vás připravili.

Pár slov o obchodním podílu ze zákona i praxe

Níže přinášíme nejdůležitější informace ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Je důležité si uvědomit, že společník má právo převést podíl na jinou osobu bez dalšího pouze tehdy, pokud mu toto umožní zakladatelský dokument. Jinak platí § 208 ZOK, který umožňuje převod podílu na jinou osobu jen se souhlasem valné hromady. Není-li souhlas udělen do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy, pokud ve smlouvě o převodu nebylo určeno jinak.

O tom, jaká práva a povinnosti společník má, určuje zakladatelský dokument, který se označuje podle počtu společníků:

  • Jeden společník = zakladatelská listina
  • Více společníků = společenská smlouva

Proč dát vzorům na internetu vale aneb pomoc advokáta je jistota

Na internetu je k nalezení mnoho různých vzorů, které se vztahují ke korporátům a převodům obchodních podílů. Z naší zkušenosti nedoporučujeme na tyto „univerzální“ vzory spoléhat - často v naší praxi řešíme nepříjemné následky zapříčiněné právě špatně postavenými smlouvami. Ušetřete čas, peníze i stres a nechte veškerou činnost s paragrafy a přípravou smluv na nás. Kontaktujte nás a o vše se v naší advokátní kanceláři postaráme.

Chci ušetřit čas a peníze 

4 kroky pro prodej (převod) obchodního podílu v s.r.o.

Z pohledu současné právní úpravy je nezbytné k prodeji (převodu) obchodního podílu dodržet zejména tyto kroky:

1. Zajistit souhlas valné hromady s prodejem podílu.
2. Sepsat smlouvy o převodu obchodního podílu, která musí být opatřena úředně ověřenými podpisy.
3. Nabytím podílu přistupuje nabyvatel k zakladatelskému dokumentu společnosti.
4. Změnit zápis společníka v obchodním rejstříku.

Nezapomeňte...

  • Smlouva o převodu obchodního podílu v s.r.o. musí být vždy písemná a opatřena úředně ověřenými podpisy.
  • Převod obchodního podílu může být úplatný i bezúplatný
  • Převod podílu na jiného společníka může být podmíněn valnou hromadou nebo jiným orgánem s. r. o.
  • Pokud se obchodní podíl převádí na třetí osobu, je nezbytný souhlas valné hromady
  • K zajištění volné převoditelnosti podílu s. r. o. je možné využít formu kmenových listů (mají podobnou funkci jako cenné papíry u a. s.) - v tomto případě není nutný souhlas valné hromady.
  • Pokud doba mezi nabytím a převodem obchodního podílu přesáhne 5 let, je převod osvobozen od daně z příjmů.

Dotaz z praxe 

Obchodní podíl z pohledu DPH a daní

Daně a obchodní podíl je obsáhlá kapitola sama o sobě. Způsobů zdanění, sazeb, účtování a osvobození od daně je celá řada, proto vám rádi poradíme ve spolupráci s daňovým poradcem přímo s vaší konkrétní situací. Neváhejte nás kontaktovat, připravíme pro vás podrobný rozbor a s celou otázkou ohledně daní a převodu obchodního podílu vám na míru pomůžeme.

4